Organisatie

Het is belangrijk dat een pensioenfonds voldoende geld heeft om nu en in de toekomst aan alle verplichtingen te voldoen. Het Fonds houdt daarvoor de administratie van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden nauwgezet bij en gaat zorgvuldig om met het geld dat belegd wordt. Hierbij moet het Fonds voldoen aan specifieke wet- en regelgeving. Daarnaast is een goede communicatie met alle deelnemersgroepen essentieel. Hiervoor is een professionele en efficiënte organisatie noodzakelijk.

Organisatiestructuur