Betaaldata pensioen

Pensioenfonds ING maakt uw pensioen elke maand over op de 23ste. Op die dag staat het bedrag op uw bankrekening. Valt de 23ste van een bepaalde maand in het weekeinde of op een feestdag? Dan betalen wij uw pensioen vóór het weekeinde of de feestdag uit. Hieronder ziet u in een schema de precieze betaaldata van het hele jaar:

Betaaldata 2020

23 januari  

21 februari  

23 maart  

23 april  

22 mei  

23 juni  

23 juli  

21 augustus  

23 september  

23 oktober  

23 november  

21 december  

Buitenlandse rekening

Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het zijn dat de betaling een paar dagen later op uw rekening staat. Wij zorgen ervoor dat de betaling uiterlijk op de laatste dag van de maand op uw buitenlandse rekening is bijgeschreven.

Vakantiegeld

Veel mensen zijn gewend om jaarlijks in mei of juni vakantiegeld in één keer uitbetaald te krijgen. Als u AOW-pensioen krijgt van de overheid ontvangt u ieder jaar in mei uw vakantiegeld van de AOW.

Bij Pensioenfonds ING wordt uw vakantiegeld niet voor iedereen op dezelfde wijze uitbetaald:

 • Geldt voor u Pensioenregeling ING Groep, dan ontvangt u in mei uw vakantiegeld.
 • Geldt voor u een andere regeling, dan is elke maand 1/12e deel van het vakantiegeld opgenomen in de pensioenuitkering die u van ons Fonds ontvangt.

Veelgestelde vragen

 • Krijg ik ook een betaalspecificatie?

  Wij verstrekken geen betaalspecificatie. Wilt u zien hoe hoog uw bruto en uw netto pensioenuitkeringen zijn? Deze bedragen vindt u terug op uw bankafschrift of via internetbankieren. Hier ziet u welke inhoudingen wij doen op uw bruto pensioenuitkering. U ontvangt wel jaarlijks, in januari, uw jaaropgave. Hierbij treft u ook een betaalspecificatie aan voor de betaling van januari.

 • Mijn netto pensioen is lager dan ik dacht. Waar ligt dit aan?

  Totdat u de AOW-leeftijd bereikt, bent u AOW-premie verschuldigd. Na het bereiken van de AOW-leeftijd, valt u onder een lager belastingtarief. Hierdoor kan het voorkomen dat uw netto pensioen tot aan uw AOW-leeftijd lager is dan daarna. Wanneer u uw AOW-leeftijd wilt weten, kunt u deze terugvinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

 • Wat is de loonheffingskorting (LHK)?

  Ontvangt u meer dan één uitkering? Bijvoorbeeld een pensioen- of lijfrente-uitkering plus een AOW-uitkering? Dan ontvangt u uitkeringen van verschillende instanties. Elke instantie houdt belasting in op het bedrag dat zij aan u uitbetaalt. Hierbij houden zij misschien allemaal rekening met de loonheffingskorting. Dan betaalt u waarschijnlijk te weinig belasting. Na afloop van het jaar moet u dan aangifte voor de inkomstenbelasting doen en belasting bijbetalen. U kunt aan Pensioenfonds ING doorgeven dat de loonheffingskorting niet moet worden toegepast op uw pensioen bij het Fonds. Dat kunt u doen op het betaalwijzeformulier dat u 6 maanden voor de ingang van uw pensioen ontvangt. Mocht u dit formulier niet ontvangen hebben, of nogmaals willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het Pensioenloket. Heeft u vragen over de loonheffingskorting? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.