Betaaldata pensioen

Pensioenfonds ING maakt uw pensioen elke maand over op de 23ste. Op die dag staat het bedrag op uw bankrekening. Valt de 23ste van een bepaalde maand in het weekeinde of op een feestdag? Dan betalen wij uw pensioen vóór het weekeinde of de feestdag uit. Hieronder ziet u in een schema de precieze betaaldata van het hele jaar:

Betaaldata 2021

22 januari 23 februari 23 maart
23 april 21 mei 23 juni
23 juli 23 augustus 23 september
22 oktober 23 november 20 december

Buitenlandse rekening

Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse rekening? Dan kan het zijn dat de betaling een paar dagen later op uw rekening staat. Wij zorgen ervoor dat de betaling uiterlijk op de laatste dag van de maand op uw buitenlandse rekening is bijgeschreven.

Vakantiegeld

Vanaf 2020 ontvangt u uw vakantiegeld als deel van uw maandelijkse betaling.

Veelgestelde vragen

  • Krijg ik ook een betaalspecificatie?

    Wij verstrekken geen betaalspecificatie. Wilt u zien hoe hoog uw bruto en uw netto pensioenuitkeringen zijn? Deze bedragen vindt u terug op uw bankafschrift of via internetbankieren. Hier ziet u welke inhoudingen wij doen op uw bruto pensioenuitkering. U ontvangt wel jaarlijks, in januari, uw jaaropgave. Hierbij treft u ook een betaalspecificatie aan voor de betaling van januari.

  • Mijn netto pensioen is lager dan ik dacht. Waar ligt dit aan?

    Totdat u de AOW-leeftijd bereikt, bent u AOW-premie verschuldigd. Na het bereiken van de AOW-leeftijd, valt u onder een lager belastingtarief. Hierdoor kan het voorkomen dat uw netto pensioen tot aan uw AOW-leeftijd lager is dan daarna. Wanneer u uw AOW-leeftijd wilt weten, kunt u deze terugvinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  • Wat is de loonheffingskorting (LHK)?

    Ontvangt u meer dan één uitkering? Bijvoorbeeld een pensioen- of lijfrente-uitkering plus een AOW-uitkering? Dan ontvangt u uitkeringen van verschillende instanties. Elke instantie houdt belasting in op het bedrag dat zij aan u uitbetaalt. Hierbij houden zij misschien allemaal rekening met de loonheffingskorting. Dan betaalt u waarschijnlijk te weinig belasting. Na afloop van het jaar moet u dan aangifte voor de inkomstenbelasting doen en belasting bijbetalen. U kunt aan Pensioenfonds ING doorgeven dat de loonheffingskorting niet moet worden toegepast op uw pensioen bij het Fonds. Dat kunt u doen op het betaalwijzeformulier dat u 6 maanden voor de ingang van uw pensioen ontvangt. Mocht u dit formulier niet ontvangen hebben, of nogmaals willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het Pensioenloket. Heeft u vragen over de loonheffingskorting? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.