Keuzemogelijkheden

De hoogte van uw pensioen variëren

U kunt variëren in de hoogte van uw ouderdomspensioen. U kunt in de eerste jaren na uw pensionering meer pensioen ontvangen. Daarna ontvangt u tot uw overlijden minder pensioen. Het kan ook andersom. U ontvangt dan eerst minder pensioen en daarna meer.

Een hoger pensioen tot u de AOW-leeftijd bereikt

Tot u uw AOW-leeftijd bereikt ontvangt u geen volledig pensioen. U kunt er voor kiezen om uw ouderdomspensioen te verhogen totdat u ook AOW ontvangt. Dit betekent wel dat u daarna een lager ouderdomspensioen ontvangt, zolang u leeft.

U kunt er voor kiezen om een overbruggingsbedrag te ontvangen, gebaseerd op de volgende AOW-bedragen:

  • Maximaal twee maal AOW voor gehuwden, inclusief vakantiegeld: € 21.249 bruto per jaar (2020).
  • Een percentage van dit maximum.

Eerst een hoger pensioen, daarna een lager, of andersom

U kunt maximaal 10 jaar een hoger pensioen ontvangen en daarna een lager. Dat kan ook andersom: eerst een lager en daarna een hoger pensioen. De hoogte van uw ouderdomspensioen moet volgens de wet in een vaste verhouding staan tegenover het pensioen in de lage periode.

U kunt deze verhoudingen kiezen: 100:95, 100:90, 100:85, 100:80 of 100:75.

U kiest een periode in hele maanden van maximaal 10 jaar.

Wilt u een indicatie van de hoogte van uw pensioen?

Kijk dan op de Pensioenplanner of www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ook het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks ontvangt, geeft deze informatie.

Let op
Sinds 1 januari 2020 geldt het nieuwe Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020. Dat wordt in de eerste helft van 2020 verwerkt in de administratie. Daardoor kunt u met de Pensioenplanner geen exacte berekeningen maken. Voor het nieuwe Pensioenreglement ontwikkelen we een nieuwe pensioenplanner. Deze is naar verwachting vanaf oktober 2020 beschikbaar.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.