Keuzemogelijkheden

Eerder met pensioen

Voor de meesten van u gaat het ouderdomspensioen in als u 65 jaar wordt. Alleen als u nog pensioen opbouwt bij Pensioenfonds ING, is dat voor u 68 jaar. Iedereen kan zijn ouderdomspensioen eerder laten ingaan. Dat kan vanaf de eerste van de maand waarin u 55 jaar wordt.

Als u eerder met pensioen gaat, ontvangt u minder ouderdomspensioen per maand. U maakt dan namelijk een langere periode gebruik van uw opgebouwde pensioen.

NB
Laat u uw ouderdomspensioen meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd ingaan? Dan gelden er extra fiscale voorwaarden. Er is dan een verklaring nodig dat u op uw pensioendatum geen betaald werk meer verricht en dat u niet de intentie heeft om later weer betaald werk te gaan doen. Dat geldt voor werk in loondienst én als zelfstandige.

Hoe regelt u dat?

Als u eerder met pensioen wilt, kunt u het beste contact opnemen met het Pensioenloket. Zij zorgen dat u op tijd informatie en formulieren krijgt, waarmee u uw pensioen in gang kunt zetten.

Wilt u een indicatie van de hoogte van uw pensioen?

Kijk dan op de Pensioenplanner of www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ook het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks ontvangt, geeft deze informatie.

Let op
Sinds 1 januari 2020 geldt het nieuwe Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020. Dat wordt in de eerste helft van 2020 verwerkt in de administratie. Daardoor kunt u met de Pensioenplanner geen exacte berekeningen maken. Voor het nieuwe Pensioenreglement ontwikkelen we een nieuwe pensioenplanner. Deze is naar verwachting vanaf oktober 2020 beschikbaar. 

 

 

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.