Keuzemogelijkheden

Ouderdomspensioen ruilen voor een hoger partnerpensioen

U kunt het partnerpensioen voor uw partner verhogen met uw ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt dan na uw overlijden een hoger partnerpensioen. U krijgt dan per maand een lager ouderdomspensioen. Na uitruil mag het partnerpensioen niet hoger zijn dan 70% van het verlaagde ouderdomspensioen.

Let op
U kunt alleen kiezen voor ruilen van ouderdomspensioen naar een hoger partnerpensioen als het ouderdomspensioen dat overblijft hoger is dan € 497,27 (2020) bruto per jaar.

Wat zijn uw mogelijkheden?

  • Niet uitruilen. Uw ouderdomspensioen en partnerpensioen blijven ongewijzigd.
  • Een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen. U ontvangt een lager ouderdomspensioen en uw partner ontvangt een hoger partnerpensioen als u komt te overlijden.

Wilt u een indicatie van de hoogte van uw pensioen?

Kijk dan op de Pensioenplanner of www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ook het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks ontvangt, geeft deze informatie.

Let op
Sinds 1 januari 2020 geldt het nieuwe Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020. Dat wordt in de eerste helft van 2020 verwerkt in de administratie. Daardoor kunt u met de Pensioenplanner geen exacte berekeningen maken. Voor het nieuwe Pensioenreglement ontwikkelen we een nieuwe pensioenplanner. Deze is naar verwachting vanaf oktober 2020 beschikbaar.

 

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.