Soorten pensioen

Ongehuwdenpensioen

Als u ongehuwdenpensioen heeft opgebouwd wordt dit uitgekeerd op het moment dat u op uw pensioendatum geen partner heeft die in aanmerking komt voor partnerpensioen.

Heeft u wél een partner, maar komt uw partner te overlijden of gaan u en uw partner uit elkaar nadat uw pensioen is ingegaan? Dan ontvangt u vanaf de daaropvolgende maand óók ongehuwdenpensioen.

Let op
Als u recht heeft op ongehuwdenpensioen, dan heeft u daarover in het najaar van 2019 bericht gehad.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.