Wijzigt uw situatie?

Einde relatie

Gaat u uit elkaar? Dat heeft gevolgen voor uw pensioen. Dit ligt vast in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiden.

Woonde u samen en was uw partner aangemeld en geregistreerd bij Pensioenfonds ING?

 • Bijzonder partnerpensioen
   
  Uw ex-partner houdt recht op partnerpensioen dat tijdens uw samenwonen is opgebouwd. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt hier een opgave van. Het bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd na uw overlijden.
   
 • Ouderdomspensioen
   
  U hoeft uw ouderdomspensioen niet te delen met uw ex-partner.
Let op
U dient uw ex-partner af te melden bij Pensioenfonds ING. Dat kan digitaal via Mijn Pensioen of met behulp van het formulier ‘Ontbinding partnerschap bij samenleven'.

Was u getrouwd of had u uw partnerschap geregistreerd?

 • Bijzonder partnerpensioen
   
  Uw ex-partner houdt recht op partnerpensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt hier een opgave van. Het bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd na uw overlijden.
   
 • Ouderdomspensioen
   
  Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het pensioen dat u tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Vanaf uw pensionering ontvangt uw ex-partner zijn of haar deel. Overlijdt uw ex-partner? Vanaf dat moment ontvangt u uw gehele ouderdomspensioen.
Let op
U bent ervoor verantwoordelijk dat het ouderdomspensioen aan uw ex-partner wordt uitbetaald. Wilt u liever dat Pensioenfonds ING zijn of haar deel rechtstreeks aan uw ex-partner uitbetaalt? Dit regelt u digitaal via Mijn Pensioen. Of vul het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen' in. Stuur het formulier binnen twee jaar na het beëindigen van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap, naar ons op. Doet u dit niet dan is uw ex-partner van u afhankelijk voor de betaling. Dat kan ook fiscale gevolgen hebben. Het pensioen dat u aan uw ex-partner betaalt kunt u aftrekken van de belastingen. Maar dat kan (sinds 2020) niet meer tegen het hoogste fiscale tarief.

Bent u akkoord met deze wettelijke verdeling of regelen u en uw ex-partner de verdeling van het pensioen zelf, dan hoeft u niets aan ons door te geven. U kunt er ook voor kiezen andere afspraken over de verdeling te maken:

Let op
Als u in het buitenland gaat scheiden, dient u dat aan ons door te geven. Als u in Nederland gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, dan geeft de gemeente dat aan ons door.

Wanneer informeert Pensioenfonds ING u?

Na de beëindiging van uw relatie ontvangen u en uw ex-partner van Pensioenfonds ING:

 • informatie over de verdeling van uw ouderdomspensioen;
 • een formulier waarmee u en uw ex-partner een verdeling van het ouderdomspensioen afspreken die afwijkt van de wettelijke norm;
 • een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

Het ouderdomspensioen anders verdelen 

In overleg met uw ex-partner kunt u het ouderdomspensioen anders verdelen. Dit zijn de mogelijkheden:

U kiest voor een ander verdelingspercentage

U kunt afspreken dat niet ieder de helft krijgt, maar dat de één bijvoorbeeld 65% van het ouderdomspensioen krijgt en de ander 35%.

U kiest voor een andere verdelingsperiode

U kunt de periode waarover het ouderdomspensioen wordt verdeeld langer of korter maken. Voor een verlenging wordt soms gekozen, als men eerst enige tijd heeft samengewoond en vervolgens is getrouwd of partnerschap heeft geregistreerd.

U regelt dit als volgt:

 • U legt dit vast in de huwelijkse / partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant.
 • Ga naar Mijn Pensioen of gebruik het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen'. Geef ons uw keuzes binnen twee jaar na het einde van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap door. Ontvangen we de afspraken later, dan is het Fonds niet gebonden aan de afspraken die u heeft gemaakt. Ook is uw ex-partner dan van u afhankelijk voor uitbetaling.

Let op
Zowel de handtekening van uzelf als die van uw ex-partner zijn nodig.
Let op
Pensioen verdelen kan niet altijd. Is het pensioen na verdeling voor één van beiden lager dan € 497,27 (2020), dan kan het pensioen niet verdeeld worden.

Kiezen voor conversie van het ouderdomspensioen 

In overleg met uw ex-partner kunt u kiezen voor conversie van het pensioen. Dat betekent het volgende:

 • het bijzonder partnerpensioen en het deel van het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft, worden samengenomen.
 • Dit geheel wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor uw ex-partner.
 • Na de conversie hebben u en uw ex-partner ieder een eigen ouderdomspensioen.

Voordeel van conversie is dat u en uw ex-partner wat betreft pensioen niets meer met elkaar te maken hebben.

Nadeel van conversie is dat u een deel van uw ouderdomspensioen definitief kwijt bent. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u dat deel niet weer terug.

U regelt dit als volgt:

 • U legt dit vast in de huwelijkse / partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant.
 • Ga naar Mijn Pensioen of gebruik het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen'. Geef ons uw keuze binnen twee jaar na het einde van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap door. Ontvangen we de afspraken later, dan is het Fonds niet gebonden aan de afspraken die u heeft gemaakt. Ook is uw ex-partner dan van u afhankelijk voor uitbetaling.
Let op
Zowel de handtekening van uzelf als die van uw ex-partner zijn nodig.

Uw ex-partner wil afzien van het bijzonder partnerpensioen 

Dan ontvangt hij of zij geen pensioen van ons als u komt te overlijden. Redenen om hiervoor te kiezen kunnen zijn:

 • Uw ex-partner heeft zelf een goed inkomen.
 • Uw ex-partner heeft andere inkomsten die verlaagd worden door het bijzonder partnerpensioen. Denk daarbij aan een uitkering of toeslagen.

Om af te zien van bijzonder partnerpensioen, logt u in bij Mijn Pensioen. Stuurt u een brief? Verzend dan ook de volgende documenten naar ons Pensioenloket:

Van uw ex-partner: ‘Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’ *. Hierin staat duidelijk vermeld dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen.

* Mogelijk heeft u met uw ex-partner al op een andere manier duidelijk vastgelegd dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst. Als daaruit naar het oordeel van Pensioenfonds ING voldoende duidelijk blijkt dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder partnerpensioen, dan kan die verklaring of overeenkomst in plaats van de ‘afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen’ worden geaccepteerd. Bij twijfel zullen wij alsnog vragen om een afstandsverklaring van uw ex-partner. 

Let op
Afzien van het bijzonder partnerpensioen is pas definitief als Pensioenfonds ING hiermee akkoord is gegaan. U ontvangt beiden hiervan een bevestiging.

Pensioen níet verdelen

Het kan zijn dat u bent overeengekomen dat deze wet niet van toepassing is en dat u dus uw pensioen niet hoeft te verdelen. Dat kan op twee momenten:

 • Aan het begin van uw relatie: in uw huwelijkse / partnerschapsvoorwaarden (voordat u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan).
 • Aan het einde van uw relatie: achteraf in het echtscheidingsconvenant.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.