Wijzigt uw situatie?

Kinderen

Als u kinderen heeft, wilt u natuurlijk dat het hen aan niets ontbreekt. Ook als u onverhoopt komt te overlijden. In dat geval kunnen uw kinderen recht hebben op wezenpensioen. Dat geldt zowel voor uw eigen kinderen als stief- en pleegkinderen.

Stiefkinderen hoeft u niet apart te melden bij het Fonds, tenzij

Als uw partner geregistreerd is bij Pensioenfonds ING, dan zijn uw stiefkinderen dat ook. Wonen zij in Nederland, dan hoeft u ze niet bij ons te melden. Wonen ze in het buitenland, dan moet u ze wel bij ons melden.

Is uw partner bij ons geregistreerd, dan komen zij in aanmerking voor wezenpensioen. Is uw partner niet geregistreerd bij Pensioenfonds ING, dan komen de stiefkinderen niet in aanmerking voor wezenpensioen.

Pleegkinderen meldt u apart aan bij het Fonds

Dat doet u zo:

 • U stuurt ons een brief
 • U voegt relevante stukken bij waaruit blijkt dat u verantwoordelijk bent voor de pleegzorg van het kind:
   
  • een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP);
  • een kopie van het identiteitsbewijs van het kind;
  • en een kopie van het pleegcontract.
Let op
Kinderen uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap afgesloten op of na uw pensioendatum, hebben géén recht op wezenpensioen.

Dit is er geregeld voor uw kinderen

Als u overlijdt:

 • hebben uw kinderen recht op wezenpensioen tot zij 21 jaar worden.
 • houden uw kinderen recht op wezenpensioen zolang ze studeren, het ouderlijk huishouden verzorgen of als ze arbeidsongeschikt zijn, uiterlijk tot zij 27 jaar worden.

Meer hierover leest u in het pensioenreglement.

Let op
Heeft u geen andere inkomsten, dan komt u in aanmerking voor de volledige nabestaandenuitkering Anw (tot 90% van het netto minimumloon). Als u wél andere inkomsten heeft, worden deze van de uitkering afgetrokken.
Let op
Overlijdt u in het buitenland, dan is het belangrijk dat uw nabestaanden Pensioenfonds ING zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Overlijdt u in Nederland, dan is dat niet nodig. De gemeente meldt het overlijden bij ons. Vervolgens informeren wij de nabestaanden, of bij minderjarige kinderen hun wettelijke vertegenwoordiger, over het wezenpensioen.

 

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.