Wijzigt uw situatie?

Met pensioen

De pensioenrichtleeftijd is voor de meeste deelnemers 65 jaar. Alleen als u vanwege arbeidsongeschiktheid nog pensioen opbouwt bij Pensioenfonds ING is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. In beide gevallen kunt u ervoor kiezen uw pensioen eerder of later in te laten gaan. Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, geldt het volgende:

 • U ontvangt elke maand ouderdomspensioen van Pensioenfonds ING. De betaaldata vindt u hier.
 • U ontvangt vanaf uw AOW-leeftijd elke maand AOW van de overheid. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien wanneer uw AOW ingaat.
 • U krijgt elk jaar in januari van ons een jaaropgave en rond de zomer ontvangt u een pensioenoverzicht.

U krijgt automatisch bericht

Een half jaar voor uw pensioenrichtleeftijd ontvangt u van ons:

 • Informatie over de hoogte van uw pensioen.
 • Informatie over uw keuzemogelijkheden.
 • Een formulier waarmee u uw keuzes kunt doorgeven.

De pensioenrichtleeftijd is voor de meeste deelnemers 65 jaar. Alleen als u vanwege arbeidsongeschiktheid nog pensioen opbouwt bij Pensioenfonds ING is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

Wilt u een indicatie van de hoogte van uw pensioen?

U kunt de volgende bronnen raadplegen:

 • Mijn Pensioencijfers
 • Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
 • Pensioenplanner
 • Mijnpensioenoverzicht

Ga hiervoor naar: Mijn Pensioen.

Let op
Sinds 1 januari 2020 geldt het nieuwe Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020. Dat wordt in de eerste helft van 2020 verwerkt in de administratie. Daardoor kunt u met de Pensioenplanner geen exacte berekeningen maken. Voor het nieuwe Pensioenreglement ontwikkelen we een nieuwe pensioenplanner. Deze is naar verwachting vanaf oktober 2020 beschikbaar.

Welke keuzes heeft u?

U kunt keuzes maken over het moment dat u met pensioen gaat. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden.

Waar hebben partners en kinderen recht op?

Bent u vóór uw pensioendatum:

 • getrouwd
 • een geregistreerd partnerschap aangegaan
 • gaan samenwonen en is uw partner bij Pensioenfonds ING aangemeld en geregistreerd?

Dan heeft uw partner recht op:

 • partnerpensioen als u komt te overlijden.
 • Een overlijdensuitkering van twee keer uw maandbedrag aan ouderdomspensioen.

Uw kinderen kunnen recht hebben op wezenpensioen.

Heeft u ná uw pensioendatum een nieuwe partner gekregen? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen na uw overlijden. Uw partner heeft wel recht op de overlijdensuitkering van twee maal uw maandbedrag aan ouderdomspensioen, als u bent:

 • getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
 • gaan samenwonen en is uw partner bij Pensioenfonds ING aangemeld en geregistreerd.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.