Financiële onafhankelijkheid

Terug naar het overzicht
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de financiële onafhankelijkheid van Pensioenfonds ING?
 • Wat is er precies veranderd met de financiële onafhankelijkheid van het Fonds?

  De verantwoordelijkheid voor de financiering van de toeslagverlening van de pensioenen die tot eind 2013 zijn opgebouwd, ligt sinds de financiële onafhankelijkheid bij Pensioenfonds ING en niet meer bij ING. Ook is ING niet langer verplicht om mogelijke toekomstige tekorten in het Fonds aan te vullen. Omgekeerd heeft ING geen recht meer op eventuele overschotten uit het Fonds. Dit noemen we de beëindiging van de bestaande bij- en terugstortverplichtingen. In 2014 heeft ING de financiering van de toeslagverlening nog voor zijn rekening genomen. Vanaf 1 januari 2015 worden de toekomstige loonindexaties voor de huidige ING-medewerkers en een deel van de arbeidsongeschikten afhankelijk van de financiële positie van het Fonds en daarmee dus voorwaardelijk, voor zolang medewerkers in dienst blijven van ING Bank of ING Verzekeren/ Investment Management of zolang zij arbeidsongeschikt zijn.

 • Welke bedragen zijn er betaald voor de financiële onafhankelijkheid?

  ING heeft voor de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de financiering van de toeslagverlening en beëindiging van de bij- en terugstortverplichtingen € 379 miljoen betaald aan Pensioenfonds ING. 

  Als compensatie voor de overgang van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke toeslagverlening voor medewerkers van ING Bank en NN Group heeft ING een extra bedrag van € 170 miljoen aan het Fonds beschikbaar gesteld. Dit bedrag is binnen het Fonds in een aparte (bestemmings)reserve ondergebracht. Mocht het Fonds in enig jaar geen of geen volledige loonindexatie toekennen, dan wordt de toeslagverlening uit deze reserve aangevuld voor huidige medewerkers van ING Bank en NN Group, zolang zij in dienst blijven van ING Bank of ING Verzekeren/Investment Management, en een deel van de arbeidsongeschikten, zolang zij arbeidsongeschikt zijn.

  Voor de financiering van de toeslagverlening in 2014 heeft ING € 330 miljoen betaald aan het Fonds.

 • Welke risico’s zijn overgegaan op de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden in het Fonds?

  Het kan zijn dat de jaarlijkse verhoging (indexatie) van het pensioen niet wordt toegekend, en als de financiële positie van het Fonds onder druk staat, bestaat de kans op korten van het pensioen. Dit zijn collectieve risico’s die alle Verzekerden samen dragen.

 • Waarom was de financiële onafhankelijkheid van Pensioenfonds ING nodig?

  De pensioenverplichtingen op de balans van ING hadden door gewijzigde internationale regelgeving een directe invloed op ING. Eenvoudig gezegd kwam het effect van die nieuwe regels erop neer dat het eigen vermogen (en daarmee de kapitaalpositie) van ING meebewoog met de fluctuerende omvang van de pensioenverplichtingen op de ING-balans. Daardoor had deze schommelende omvang een grote invloed op de bedrijfsvoering en daarmee de continuïteit van ING. Om deze schommelingen weg te nemen voelde ING de noodzaak om - net als andere Nederlandse ondernemingen - de financiële verbondenheid met Pensioenfonds ING te verbreken. Daarnaast was het ook een belangrijke stap in de voorbereidingen op de splitsing van Bank en Verzekeraar en de daarmee samenhangende beursgang van ING Verzekeren/Investment Management.
  Pensioenfonds ING was bereid de verantwoordelijkheid voor de toeslagverlening van ING over te nemen, omdat het Fonds dan zelfstandig kan besluiten over toekenning en financiering van de toeslagverlening en niet meer afhankelijk is van ING om middelen daarvoor beschikbaar te stellen. Hierdoor ontstaat een situatie die marktconform en transparant voor de deelnemers in het Fonds is. Tijdens intensieve gesprekken tussen vakorganisaties, het Fonds en ING, waaraan ook de Centrale Ondernemingsraad en de Vereniging Senioren ING (VSI) hebben deelgenomen, was het uitgangspunt de deelnemers vooruitzicht op een goed pensioen te kunnen blijven bieden.

 • Wat is de bestemmingsreserve?

  De bestemmingsreserve is een speciale reserve voor werknemers van ING Bank en NN Group ter compensatie voor de overgang van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke toeslagverlening bij de financiële onafhankelijkheid van het Fonds. Mocht het vermogen van het Fonds in enig jaar ontoereikend zijn voor (volledige) verhoging, dan wordt uit deze bestemmingsreserve een aanvulling gegeven op de toeslagverlening voor huidige medewerkers en een deel van de arbeidsongeschikten, zolang zij in dienst blijven van ING Bank of NN Group respectievelijk arbeidsongeschikt zijn.

 • Hoe hoog is de bestemmingsreserve?

  ING heeft in 2014 een bedrag van € 170 miljoen aan het Fonds beschikbaar gesteld voor de bestemmingsreserve. De reserve wordt verhoogd/verlaagd met het rendement van het Fonds. De actuele hoogte van de bestemmingsreserve is te vinden in het laatste Kwartaalbericht van het Fonds.

 • Hoe is de bestemmingsreserve berekend?

  Uitgangspunt bij de berekeningen die ten grondslag lagen aan de afspraken in het onderhandelingsresultaat was dat de verhoging van uw pensioen (toeslagverlening, indexatie) wordt toegekend op basis van de behaalde rendementen van Pensioenfonds ING. Hierbij werd aangetoond dat een reële verwachting is dat het Fonds gemiddeld 90% van de maatstaf (de prijs- of cao-loonstijging) gedurende de komende 15 jaar kan toekennen.

  Gebaseerd op deze berekeningen is voor een medewerker van ING Bank of NN Group een aanvulling van 10% voor een volledige toeslagverlening (100% - 90%) nodig, rekening houdend met een toekomstig dienstverband voor een medewerker van ING Bank of NN Group van gemiddeld acht jaar en een cao-loonstijging bij ING Bank of NN Group van gemiddeld 2,5% per jaar. De sociale partners (werkgevers en vakorganisaties) hebben vervolgens een bedrag van € 170 miljoen afgesproken ter compensatie voor medewerkers van ING Bank en NN Group voor de overgang van een onvoorwaardelijke naar een voorwaardelijke toeslagverlening.

  U bent medewerker van ING Bank of NN Group als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent en nog in dienst van ING Bank of NN Group bent, of als de arbeidsovereenkomst met ING Bank of NN Group is beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid. Deze aanvulling blijft in stand zolang de bestemmingsreserve een positief saldo heeft. De bestemmingsreserve zal jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het Fondsrendement.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.