Pensioenplanner

Terug naar het overzicht
 • Wat is de Pensioenplanner?

  Pensioenfonds ING beschikt over twee soorten planners:

  1. De Pensioenplanner voor oud-werknemers van ING Bank en NN Group, die vóór 1 januari 2014 uit dienst zijn gegaan.
   Deze planner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds ING. U doorloopt de planner in vier stappen. Onder stap 2 vindt u een overzicht van het pensioen dat u heeft opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Omdat de pensioenregelingen flexibiliteit bieden, kunt u onder stap 4 diverse keuzemogelijkheden ingeven om te zien welke financiële gevolgen die hebben.
  2. De Pensioenplanner voor (oud-)werknemers van ING Bank en NN Group, die op of na 1 januari 2014 bij ING Bank of NN Group werkzaam zijn of zijn geweest. Zij hebben ook pensioen opgebouwd bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds.
   In deze Pensioenplanner ziet u zowel uw pensioen van Pensioenfonds ING als uw pensioen van uw CDC Pensioenfonds. U krijgt in een paar stappen inzicht in het totale pensioen dat u heeft opgebouwd bij ING Bank of NN Group en in uw keuzemogelijkheden. U ziet verder in één oogopslag of u op koers ligt om uw gewenste pensioen te bereiken. Als u uit dienst gaat kunt u de Pensioenplanner ook nog bezoeken.  
 • Wie kan inloggen op de Pensioenplanner?

  Iedere (oud-)werknemer van ING Bank en NN Group kan inloggen op de Pensioenplanner die op u van toepassing is (zie ook vraag 1). U heeft geen toegang tot de Pensioenplanner wanneer u:

  • arbeidsongeschikt bent
  • deeltijdpensioen heeft
  • met pensioen bent
 • Hoe log ik in?

  Op deze pagina ziet u de verschillende Pensioenplanners en kunt u doorklikken naar de planner die op u van toepassing is.

 • Heb ik een pensioengat?

  Hoeveel pensioen is nodig om in financiële zin een goede oude dag te hebben? Een bekende norm is: 70% van het laatste salaris. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u na uw pensionering ontvangt (opgebouwd pensioen plus AOW plus uitkeringen uit particuliere verzekeringen) en die optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris. Maar ja, geldt die 70%-norm ook voor u? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien kunt u wel met minder toe, omdat rond de tijd dat u met pensioen gaat uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig heeft. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u een pensioengat heeft of niet. U kunt de Pensioenplanner gebruiken om te zien of uw pensioen op koers ligt. 

 • Is de Pensioenplanner betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in de Pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan het pensioenreglement dat op u van toepassing is. De Pensioenplanners zijn uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op met het Pensioenloket

 • Hoe leg ik mijn keuze vast?

  U kunt de Pensioenplanner niet gebruiken om uw keuzes vast te leggen. Dit doet u zelf zo’n zes maanden voordat u met pensioen wilt gaan. U ontvangt hiervoor formulieren van het fonds. U geeft hierop uw keuzes aan en stuurt deze formulieren aan het Pensioenloket. Vervroegen of uitstellen van pensioen stemt u uiteraard in eerste instantie af met uw leidinggevende.

 • Hoeveel ontvang ik netto?

  U vindt in de Pensioenplanner een schatting van het netto bedrag dat u straks aan pensioen van Pensioenfonds ING, aan eventueel pensioen van uw CDC Pensioenfonds en aan AOW van de overheid ontvangt. De berekeningen geven een indicatie en zijn gebaseerd op de belastingtarieven zoals die bij het pensioenfonds bekend zijn.

  Een eventuele lijfrente-uitkering of een ander pensioen buiten Pensioenfonds ING of uw CDC Pensioenfonds zijn niet in deze berekening opgenomen, en kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen.

 • Hoe zit dat met de AOW?

  In de Pensioenplanner wordt rekening gehouden met de AOW die u straks ontvangt.

  Als u ongehuwd bent, is de hoogte van de AOW gebaseerd op de huidige AOW voor alleenstaanden. Als u gehuwd bent of als uw partner is geregistreerd bij Pensioenfonds ING, is de hoogte van de AOW gebaseerd op de huidige AOW voor samenwonenden.

  Als u kostwinner bent gaat de planner uit van een AOW plus toeslag vanwege een partner jonger dan 65. Als uw partner ouder is dan u dan kiest u de optie tweeverdiener. Uw partner ontvangt dan zelf een AOW en de toeslag is dan niet aan de orde.

  Het kan zijn dat het AOW bedrag  in de planner anders is dan de AOW-uitkering die u straks ontvangt, omdat u bijvoorbeeld maar gedeeltelijk recht heeft op AOW omdat u in het buitenland heeft gewoond en gewerkt. Doorgaans wordt de AOW twee keer per jaar verhoogd. Uiteraard weten wij niet hoe de AOW zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Zo hangt het moment waarop de AOW ingaat, af van uw leeftijd. Informatie over de AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank. 

 • Oplossing voor latere AOW

  De AOW start steeds later. U heeft hierdoor tijdelijk een lager inkomen dan u eerder wellicht dacht. U kunt dit oplossen met het pensioen van Pensioenfonds ING. U kunt voor deze periode een extra betaling ontvangen uit uw pensioen van Pensioenfonds ING. Het pensioen dat u naderhand maandelijks de rest van uw leven krijgt, daalt dan.

  Bent u hierin geïnteresseerd? Stuur ons dan een e-mail: pensioenloket@pensioenfondsing.nl. Vermeld hierin uw klantnummer, dan kunnen wij u sneller van dienst zijn.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.