Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Terug naar het overzicht
 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft een overzicht van het pensioen dat u bij Pensioenfonds ING (het Fonds) heeft opgebouwd en welk pensioen u van het Fonds kunt verwachten. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen ontvangen wanneer u mocht komen te overlijden.

  Uw UPO is ook online beschikbaar in het Deelnemersportaal.

 • Hoe vaak ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  U ontvangt elk jaar een UPO van Pensioenfonds ING in het Deelnemersportaal. U ontvangt daarvan ook een notificatie, afhankelijk van uw voorkeur per e-mail of brief. Bent u uit dienst en heeft u aangegeven dat u informatie op papier wenst te ontvangen? Dan ontvangt u iedere vijf jaar een UPO per post; u ontvangt geen notificaties voor het UPO in het Deelnemersportaal.

  Pensioen bij ING CDC Pensioenfonds en NN CDC Pensioenfonds
  Bent u (gewezen) deelnemer van ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds? Dan ontvangt u van uw CDC Pensioenfonds ook een UPO.

 • Op welke gegevens is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018 gebaseerd?

  Als medewerker bouwde u tot en met 31 december 2013 pensioen op bij Pensioenfonds ING. Sindsdien betaalt u geen premie meer aan Pensioenfonds ING. Het UPO van 2018 is daarom gebaseerd op uw salarisgegevens van december 2013. Toeslagen (verhogingen) zijn meegenomen tot 1 januari 2018. In de Pensioenplanner van Pensioenfonds ING kunt u de meest actuele stand van uw pensioen bekijken.

  Voor gewezen deelnemers en gepensioneerden geldt dat het UPO gebaseerd is op uw gegevens op het moment van uitdiensttreding of pensionering. Toeslagen zijn meegenomen tot 1 januari 2018. 

 • Waar moet ik op letten in mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Uw UPO is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari 2018 bij Pensioenfonds ING bekend waren. Om een juist beeld te krijgen van uw pensioen is het belangrijk dat u uw UPO goed leest en de gegevens controleert. Als er iets niet klopt, wilt u ons dat dan zo snel mogelijk doorgeven?

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Of bent u ongehuwd samenwonend en heeft u uw partner aangemeld? Kijk dan of uw partner op uw UPO staat vermeld. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met ons Pensioenloket. Bent u gepensioneerd? Dan kunt u uw partner na uw pensioen niet meer aanmelden. Bent u gewezen deelnemer in de regeling ING Groep? Dan kunt u uw partner niet meer aanmelden nadat u uit dienst bent gegaan.

  Wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld door een scheiding? Houd er rekening mee dat een verandering in uw werk- of privésituatie van invloed kan zijn op uw pensioen.

 • Er staat een fout in mijn gegevens. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit de Basisregistratie Personen (BRP). Wij verzoeken u de foutieve gegevens te laten wijzigen bij de gemeente.

  Woont u in het buitenland? U dient dan zelf uw adreswijziging door te geven. Dat kan via het Deelnemersportaal of schriftelijk of per e-mail met een kopie van uw legitimatiebewijs.

  Staan de gegevens van uw werk (zoals datum indiensttreding, deeltijdfactor en voltijd salaris) niet correct vermeld? Neem dan contact op met uw HR-afdeling.

 • Mijn gegevens zijn na 1 januari 2018 gewijzigd, krijg ik nu een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Nee. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het eerstvolgende UPO van Pensioenfonds ING. 

 • Op mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in 2018 is mijn te bereiken pensioen niet veel hoger geworden dan dat op mijn UPO 2017. Hoe kan dat?

  Sinds 2014 bouwt u als medewerker van ING Bank of NN Group geen pensioen meer op bij Pensioenfonds ING, maar bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds. Doordat er geen actieve pensioenopbouw meer plaatsvindt bij Pensioenfonds ING kan uw pensioen alleen nog worden verhoogd door toeslagverlening in een jaar.

 • Hoe krijg ik een totaaloverzicht van mijn pensioen?

  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u uw totale pensioen zien bij al uw pensioenfondsen of verzekeraars, inclusief uw AOW. Als deelnemer kunt u hiervoor ook gebruik maken van de gezamenlijke Pensioenplanner met de CDC Pensioenfondsen.

 • Is het ongehuwdenpensioen zichtbaar op het UPO?

  Als u op de pensioendatum in aanmerking kunt komen voor een ongehuwdenpensioen, wordt dit altijd getoond op het UPO. Ongeacht of u op dit moment wel of geen partner heeft.

 • Ik heb ook een UPO van mijn CDC Pensioenfonds ontvangen. Welk pensioen kan ik dan verwachten?

  Als u de verwachte pensioenen uit beide UPO’s  bij elkaar optelt, krijgt u een goede indicatie van het pensioen dat u kunt verwachten vanuit uw dienstverband bij ING Bank en/of NN Group. Let wel op, want de pensioenleeftijd kan afwijken. Voor de CDC Pensioenfondsen geldt een pensioenleeftijd van 67 jaar, terwijl uw pensioen van Pensioenfonds ING met 60, 62 of 65 jaar ingaat (afhankelijk van uw pensioenreglement).

  Wilt u een totaaloverzicht van uw pensioen? Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u uw totale pensioen zien bij al uw pensioenfondsen of verzekeraars, inclusief uw AOW. Als deelnemer kunt u hiervoor ook gebruik maken van de gezamenlijke Pensioenplanner met de CDC Pensioenfondsen.

 • Als er niets verandert, hoe ziet mijn pensioen er dan straks uit?

  Daarover kunnen wij nu nog geen uitspraken doen. Voor deelnemers geldt dat de kans klein is dat er tussen nu en uw pensioendatum niets verandert in uw werk- of privésituatie of bij ons Fonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, wat van invloed kan zijn op uw pensioen. Ook de economie speelt een belangrijke rol. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een inschatting bekijken van hoeveel pensioen u straks zou kunnen hebben. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Dit geeft u een indruk van wat u ongeveer kunt verwachten, maar is geen toezegging.

 • Waar staat het pensioen voor mijn ex-partner?

  Bent u gescheiden, heeft u uw pensioen gedeeld met uw ex-partner en heeft u hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons Fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde pensioen. Daardoor is het pensioen op uw pensioenoverzicht lager.

 • Is mijn nabestaandenoverbruggingspensioen verwerkt op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  In het Uniform Pensioenoverzicht is geen rekening gehouden met een nabestaandenoverbruggingspensioen. Dit pensioen komt tot uitkering na overlijden. Voor de vaststelling van dit pensioen wordt uitgegaan van de premies volksverzekering die gelden op de ingangsdatum van het pensioen.

 • Waar vind ik meer informatie over mijn Anw-hiaatpensioen?

  In het Uniform Pensioenoverzicht is geen rekening gehouden met eventuele aanvullende producten zoals het Anw-hiaatpensioen. Informatie over eventuele aanvullende pensioenproducten van ING ontvangt u van Nationale-Nederlanden.

 • Waar vind ik informatie over de keuzemogelijkheden die ik heb?

  Op uw Pensioen 1-2-3 ziet u welke keuzemogelijkheden u heeft. Daarnaast kunt u met behulp van de Pensioenplanner inzicht krijgen in de effecten van deze keuzes. Bent u al gepensioneerd? Dan kunt u geen gebruik meer maken van de keuzemogelijkheden.

 • Waar kan ik terecht voor meer informatie?

  Voor meer vragen over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met ons Pensioenloket.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.