Wij werken aan uw pensioen

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws


25-08-2020

Wat ontvangt u de komende periode van uw pensioenfonds?

U heeft de afgelopen periode verschillende brieven van ons ontvangen. Dit betrof onder andere de informatie rondom het traject ‘Wij werken aan uw pensioen’. U ontvangt ook de komende periode informatie van Pensioenfonds ING. We zetten graag voor u op een rij wat u van ons kan verwachten.

Augustus – september 2020

Brief met overzicht van uw pensioenbedragen
U ontvangt in de komende weken een belangrijke brief met daarin een individueel overzicht van uw pensioenbedragen. Bewaar deze brief goed.

In de brief ziet u de bedragen op basis van het sinds 1 januari 2020 geldende Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020. U ziet in het overzicht de bedragen van vóór en na deze wijziging. Hiermee ronden we de aanpassingen onder de naam ‘Wij werken aan uw pensioen’ af.
Belangrijk voor u om te weten is dat bij de overgang naar het nieuwe reglement de waarde van uw pensioen gelijk is gebleven. Heeft u vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen over ‘Wij werken aan uw pensioen’ op onze website. U kunt ook contact opnemen met het Pensioenloket opnemen via telefoon, e-mail, chat of schriftelijk.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Basispensioenregeling 68
Valt u onder de Basispensioenregeling 68?
U ontvangt dan in september uw jaarlijkse UPO. De getoonde bedragen op uw UPO komen overeen met de bedragen die u terugvindt in de hierboven genoemde brief met overzicht van uw pensioenbedragen.

Valt u onder de Basispensioenregeling 65?
U ontvangt dan later dit jaar uw UPO, dat kunt u hieronder lezen.

Oktober 2020

Mijn Pensioenplan
In de loop van oktober staat een nieuwe pensioenplanner voor u klaar, met de naam Mijn Pensioenplan. Mijn Pensioenplan is één van de resultaten van ‘Wij werken aan uw pensioen’.
In Mijn Pensioenplan kunt u scenario’s voor uw pensioen maken met de verschillende pensioenkeuzes die het nieuwe reglement u biedt. In Mijn Pensioenplan zijn uw pensioengegevens opgenomen die u heeft ontvangen in de hiervoor genoemde brief met overzicht van uw pensioenbedragen.

Gaat u met pensioen?
Dan kunt u in Mijn Pensioenplan de ingang van uw pensioen vervolgens direct en eenvoudig online aanvragen. Heeft u hulp nodig? Geen probleem, ons Pensioenloket kan met u meekijken en u helpen.

November 2020

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Basispensioenregeling 65
Valt u onder de Basispensioenregeling 65?
Dan ontvangt u uw jaarlijkse UPO in de periode van oktober tot en met december.
De getoonde bedragen op uw UPO komen overeen met de bedragen die u terugvindt in de hierboven genoemde brief met het overzicht van uw pensioenbedragen die u in de periode augustus – september van ons ontvangt.

December 2020 

Informatie over besluitvorming eventuele toeslagverlening (indexatie)
Eind mei bent u geïnformeerd over het uitstel van besluiten over de voorwaardelijke toeslagverlening (indexatie) op basis van cao-loonsverhogingen bij NN Group en ING Bank naar december 2020. Dit betekent dat u in december 2020 informatie ontvangt over de dan genomen besluiten over de eventuele toeslagverlening.

In december 2020 informeren wij ook degenen op wie de eventuele toeslagverlening (indexatie) op basis van de (afgeleide) prijsindex per 1 januari 2021 van toepassing is. Alle besluiten over de eventuele toeslagverlening vinden op hetzelfde moment in december 2020 plaats.

Overige communicatie

Ten slotte ontvangt u van ons ook reguliere periodieke communicatie. Denk daarbij aan de maandelijkse Dekkingsgraadberichten met daarin uitleg over de meest actuele dekkingsgraad, de Digitale nieuwsbrieven en de Kwartaalberichten. U vindt ze op onze website of via e-mail als u geabonneerd bent. In de Digitale nieuwsbrief (voor abonnees) en het Kwartaalbericht verzamelen we voor u het belangrijkste pensioennieuws. Ontvangt u de meest actuele berichten graag per mail? Meldt u zich dan hier aan. In laatste kwartaal ligt ook het nieuwe magazine - boordevol achtergrond informatie over uw pensioen - bij u op de mat.

Op de hoogte blijven?

Wij houden u op de hoogte via de website. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met het Pensioenloket opnemen via telefoon, e-mail, chat of schriftelijk. Als u uw klantnummer bij de hand heeft, kunnen wij u sneller van dienst zijn. Wij helpen u graag.


26-06-2020

Binnenkort nieuws over uw pensioenbedragen en een nieuwe pensioenplanner

Per 1 januari 2020 is het pensioenreglement aangepast. Dat lieten wij u al eerder weten. Het verwerken van deze aanpassingen in ons administratie en technisch systeem nadert zijn afronding in de loop van het derde kwartaal. Eind augustus/begin september ontvangt u - als deelnemer in de 65-regeling - een brief met daarin een overzicht in bedragen voor en na wijziging. Hiermee ronden we de aanpassingen onder de naam ‘Wij werken aan uw pensioen’ af. Belangrijk voor u te weten is dat er bij de overgang naar het nieuwe reglement geen waarde verloren is gegaan. De getoonde bedragen komen overeen met de bedragen op het UPOUPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Dit is een periodiek overzicht met uw opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken. Bij Pensioenfonds ING ontvangen pensioengerechtigden dit jaarlijks. Oud-medewerkers ontvangen eens in het jaar een digitaal UPO of eens in de vijf jaar een papieren UPO. dat u in september ontvangt.

In de loop van oktober staat daarnaast de nieuwe Pensioenplanner voor u klaar, met de naam Mijn Pensioenplan. In Mijn Pensioenplan kunt u scenario’s voor uw pensioen maken met de verschillende pensioenkeuzes die het nieuwe reglement u biedt. Gaat u met pensioen? Dan kunt u de ingang van uw pensioen vervolgens direct online aanvragen. Heeft u hulp nodig? Geen probleem, ons Pensioenloket kan realtime met u meekijken. Gaat u begin volgend jaar met pensioen? Dan is de planner voor u in oktober beschikbaar.

Voor de deelnemers in de 68-regeling zal de afronding van aanpassingen in ons administratief en technisch systeem net iets later afgerond zijn. De brief met daarin een overzicht in bedragen voor en na wijziging en de UPO ontvangt u daarom eind september.

Op de hoogte blijven?

Wij houden u op de hoogte via de website. Bekijk ook de veelgestelde vragen over ‘Wij werken aan uw pensioen’. Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u contact met ons Pensioenloket opnemen via telefoon, e-mail, chat of schriftelijk. Als u uw klantnummer bij de hand hebt, kunnen wij u sneller van dienst zijn. Wij helpen u graag.


18-12-2019

Vanaf 1 januari 2020: Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020

Per 1 januari 2020 is er één reglement voor iedereen in ons pensioenfonds, het Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020. Dat is goed nieuws. Door deze aanpassing zijn er voor u ruimere keuzemogelijkheden voor uw pensioen en kunnen we ons administratie en technisch systeem vereenvoudigen.

In november 2019 hebben de vakbonden en de werkgevers ING Bank en NN Group overeenstemming bereikt over aanpassing van de pensioenovereenkomst, die ten grondslag ligt aan het reglement. U ontvangt een brief hierover.

In de eerste helft van 2020 wordt de administratie aangepast aan het nieuwe Pensioenreglement. Ook de informatie op de website passen we binnenkort aan op basis van het nieuwe reglement.

Wilt u in die periode met pensioen of gebeurt er iets anders waardoor er wijzigingen zijn voor uw pensioen, dan helpen wij u natuurlijk. Misschien op een andere manier dan u gewend bent, maar net zo graag.

Meer informatie vindt u onder ‘Wij werken aan uw pensioen’.  Of neem contact op met het Pensioenloket.


02-09-2019

Pensioenfonds ING verzoekt ING Bank en NN Group tot gelijkstelling van de pensioenregelingen

Doel is om tot één pensioenregeling te komen

Pensioenfonds ING heeft de werkgevers ING Bank en NN Group recent verzocht om de bestaande pensioenregelingen op een beperkt aantal afwijkende punten gelijk te stellen. In de komende periode informeert het Fonds zijn deelnemers over de voorgenomen aanpassingen. Met de aanpassingen werkt het Fonds toe naar uiteindelijk één pensioenregeling voor alle deelnemers van Pensioenfonds ING. De werkgevers zullen de voorgestelde aanpassingen bespreken om vervolgens tot overeenstemming te komen met de vakbonden. Eind 2019 wordt een definitief besluit verwacht. De nieuwe pensioenregeling kan dan per 2020 worden ingevoerd.

De aanpassingen zijn onderdeel van de investeringen van Pensioenfonds ING in de optimalisatie van de uitvoering van de pensioenregeling en in zijn administratie en technisch systeem. Om dit te kunnen realiseren is het nodig om de bestaande zes pensioenregelingen gelijk te stellen. Pensioenfonds ING kent een lange historie en kent daardoor zes, deels met elkaar verweven, pensioenregelingen. De regelingen hebben al veel gelijke onderdelen, maar op sommige punten wijken ze wat van elkaar af. Voor het gelijkstellen van de huidige pensioenregelingen wordt de Basisregeling Pensioen 65 als uitgangspunt genomen.

De pensioenregelingen van Pensioenfonds ING zijn eerder tot stand gekomen in overleg tussen werkgevers en vakbonden. De werkgevers gaan de door Pensioenfonds ING voorgestelde aanpassingen bespreken om vervolgens tot overeenstemming te komen met de vakbonden. Pensioenfonds ING verwacht dat in december 2019 een definitief besluit valt. Daarna ontvangen de deelnemers uitgebreidere informatie over de gevolgen van deze aanpassingen.

Naast de werkgevers en vakbonden heeft Pensioenfonds ING gelijktijdig het Verantwoordingsorgaan, de Vereniging voor Oud-medewerkers NN Group en de Vereniging voor Oud-medewerkers ING Bank geïnformeerd over de voorgestelde aanpassingen.


 

 

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.