Kwartaalbericht Q3 2020

Beleggingen

De economische activiteiten namen in het derde kwartaal sterk toe na de forse dalingen in het tweede kwartaal als gevolg van de lockdowns. De centrale banken hielden onverkort vast aan het opkoopbeleid van obligaties vanwege de grote onzekerheid over het tempo en de omvang van het economisch herstel. De rentes daalden nog iets verder. De overheden kondigden forse stimuleringspakketten aan. De EU kwam met het stimuleringsplan ‘Next Generation EU’. Het herstel van de aandelenkoersen zette zich in het derde kwartaal in bescheiden mate voort. De euro steeg ten opzichte van de Amerikaanse dollar met ruim 4%.

Matching-portefeuille Het rendement op de matchingportefeuille bedroeg in Q3 2,2%.

Treasury-portefeuille Het rendement op de Treasuryportefeuille bedroeg in Q3 -0,5%. Return-portefeuille Het rendement op de returnportefeuille bedroeg in Q3 1,6%. Met uitzondering van Emerging market debt en Vastgoed droegen alle beleggingscategorieën binnen de returnportefeuille positief bij aan het rendement. De valuta-afdekking droeg positief bij aan het rendement op de returnportefeuille.