Disclaimer

Aansprakelijkheden

Pensioenfonds ING (het Fonds) heeft deze website en de informatie daarop met de grootste zorg samengesteld. Het Fonds kan echter niet garanderen dat alle informatie volledig, juist en up-to-date is, noch dat de website altijd beschikbaar is. Evenmin kunnen wij garanderen, dat de informatie geschikt is voor het doel, waarvoor u de website raadpleegt.

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Het Fonds heeft geen invloed op de inhoud van dergelijke websites, die niet door het Fonds worden beheerd. Het Fonds is daarvoor dan ook niet aansprakelijk. Wij raden u aan om de op andere websites beschikbare disclaimers of voorwaarden te raadplegen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Rechten tegenover het Fonds kunnen uitsluitend worden ontleend aan de voor u geldende pensioenreglementen.

Persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij mogelijk persoonsgegevens van u. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website is het Fonds de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om u adequaat van informatie te kunnen voorzien over relevante pensioenzaken, voor het afwikkelen van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor websiteanalyse. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacy reglement.

Chatfunctie

U kunt op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) met ons chatten van 8.30 uur tot 17.00 uur. De chat is anoniem. Wanneer u vragen heeft over uw persoonlijke situatie stelt de medewerker een aantal controlevragen om zeker te zijn dat u de persoon bent die u zegt te zijn.

Onze gegevens

Pensioenfonds ING
Strawinskylaan 3097, 1077 ZX Amsterdam