Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met het Pensioenloket.

Wij werken aan uw pensioen

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft een overzicht van het pensioen dat u bij Pensioenfonds ING (het Fonds) heeft opgebouwd en welk pensioen u van het Fonds kunt verwachten. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen ontvangen wanneer u komt te overlijden.

 • Hoe vaak ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Jaarlijks verschijnt er een nieuw UPO van Pensioenfonds ING in Mijn Pensioencijfers. U ontvangt daarvan een notificatie per e-mail. Heeft u gekozen voor communicatie per post? Dan ontvangt u het UPO op papier. Bent u uit dienst? Ook dan verschijnt er jaarlijks een nieuw UPO van Pensioenfonds ING in het Mijn Pensioencijfers. Elk jaar ontvangt u daarvan een notificatie per e-mail. Heeft u gekozen voor communicatie per post? Dan ontvangt u het UPO eens in de vijf jaar op papier.

  Pensioen bij ING CDC Pensioenfonds en NN CDC Pensioenfonds
  Bent u (gewezen) deelnemer van ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds? Dan ontvangt u van uw CDC Pensioenfonds ook een UPO.

 • Op welke gegevens is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018 gebaseerd?

  Als medewerker bouwde u tot en met 31 december 2013 pensioen op bij Pensioenfonds ING. Sindsdien betaalt u geen premie meer aan Pensioenfonds ING. Het UPO van 2019 is daarom gebaseerd op uw salarisgegevens van december 2013. Toeslagen (verhogingen) zijn meegenomen tot en met 1 januari 2019. In de Pensioenplanner van Pensioenfonds ING kunt u de meest actuele stand van uw pensioen bekijken.

  Voor gewezen deelnemers en gepensioneerden geldt dat het UPO gebaseerd is op uw gegevens op het moment van uitdiensttreding of pensionering. Toeslagen zijn meegenomen tot en met 1 januari 2019.

 • Waar dien ik op te letten in mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Uw UPO is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari 2019 bij Pensioenfonds ING bekend waren. Om een juist beeld te krijgen van uw pensioen is het belangrijk dat u uw UPO goed leest en de gegevens controleert. Als er iets niet klopt, kunt u contact met ons opnemen.

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Of bent u ongehuwd samenwonend en heeft u uw partner aangemeld? Kijk dan of uw partner op uw UPO staat vermeld. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met ons Pensioenloket. Bent u gepensioneerd? Dan kunt u uw partner niet meer aanmelden. Bent u gewezen deelnemer in de regeling ING Groep? Dan kunt u uw partner niet meer aanmelden nadat u uit dienst bent gegaan.

  Wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld door een scheiding? Houd er rekening mee dat een verandering in uw werk- of privésituatie van invloed kan zijn op uw pensioen.

 • Er staat een fout in mijn gegevens. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt uw gegevens wijzigen bij de gemeente. Woont u in het buitenland? U dient dan zelf uw adreswijziging door te geven. Dat kan via Mijn Pensioencijfers of schriftelijk of per e-mail met een kopie van uw legitimatiebewijs. Staan de gegevens van uw werk (zoals datum indiensttreding, deeltijdfactor en voltijd salaris) niet correct vermeld op uw UPO? Neem dan contact op met uw HR-afdeling.

Bekijk alle vragen

Toeslagverlening

 • Wat is toeslagverlening?

  In de regel wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom probeert Pensioenfonds ING uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. Dat wil zeggen dat uw opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijs- of loonstijging. Deze verhoging noemen we ook wel toeslagverlening (of indexatie). Meer informatie over toeslagverlening kunt u vinden in het toeslagenbeleid.

 • Heb ik recht op een verhoging (toeslag)?

  Of uw pensioen verhoogd of gedeeltelijk verhoogd wordt, is grotendeels afhankelijk van de dekkingsgraad. Elk jaar beslist het Bestuur van het Fonds op basis van uw toeslagmaatstaf of de verhoging van pensioenen (toeslagverlening of indexatie) mogelijk is. Een verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Dit betekent dat u door een eerder toegekende verhoging niet vanzelfsprekend recht heeft op een verhoging van uw pensioen in de toekomst.

 • Wanneer krijg ik een verhoging (toeslag)?

  Elk jaar beslist het Bestuur van het Fonds of de verhoging van pensioenen (toeslagverlening of indexatie) op basis van uw toeslagmaatstaf mogelijk is. De mate van toeslag (wel, geen of een gedeeltelijke verhoging) is grotendeels afhankelijk van de dekkingsgraad. Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt Pensioenfonds ING een toeslagstaffel als leidraad bij zijn besluiten over toeslagverlening. Hierin kunt u zien of de huidige stand van de gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening.

Bekijk alle vragen

Uitstel besluiten toeslagverlening

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vind ik op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van:

  • hoeveel AOW u gaat ontvangen van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe heeft opgebouwd tijdens uw loopbaan bij welke pensioenfondsen en –verzekeraars u pensioen heeft opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden drie keer per jaar geactualiseerd. Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op drie verschillende ingangsdata:

  • twee jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf en
  • één jaar na uw AOW-datum
 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u géén informatie over:

  • Extra pensioen dat u misschien zelf heeft bijgespaard, via lijfrente of een koopsompolis.
  • De inhoud en keuzemogelijkheden van uw huidige pensioenregeling: daarvoor kunt u terecht op deze website.
  • Pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel.
  • Wezenpensioen dat al uitgekeerd wordt.
  • De verdeling van uw pensioen als u bent gescheiden.
 • Voor wie is Mijnpensioenoverzicht.nl bedoeld?

  Voor iedereen die in Nederland woont en nog niet met pensioen is. De informatie gaat over pensioengeld dat nog niet uitgekeerd wordt. Woont u in het buitenland? Dan kunt u alleen inloggen als u een DigiD hebt.

 • Hoe log ik in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.

 • Ik ben al met pensioen. Kan ik ook inloggen?

  Als u een DigiD heeft, kunt u inloggen. Ongeacht of u al met pensioen bent of niet. U vindt dan informatie over:

  1. Ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. Partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

  U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

Bekijk alle vragen

Reële dekkingsgraad

 • Wat is een reële dekkingsgraad?

  De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. In de reële dekkingsgraad wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen alsof het een pensioenverplichting is. Een reële dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het Fonds voldoende vermogen heeft om aan de pensioenverplichtingen te voldoen én om de pensioenen volledig te verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.

 • Waarom en waarvoor gebruiken we de reële dekkingsgraad?

  Het Fonds streeft naar pensioen met behoud van koopkracht. In de reële dekkingsgraad wordt behoud van koopkracht meegenomen als een verplichting van het Fonds. Met ingang van 2016 gebruikt het Fonds de gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden als leidraad bij besluiten over de toeslagverlening. Zo is het Fonds minder afhankelijk van de dagkoersen op de financiële markten.

 • Hoe hoog is de reële dekkingsgraad van Pensioenfonds ING?

  De gemiddelde reële dekkingsgraad wordt elke maand op de website gecommuniceerd. Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden? Meld u dan aan voor de e-mailservice.

 • Is de huidige reële dekkingsgraad voldoende voor toeslagverlening?

  Binnen de wettelijke randvoorwaarden gebruikt het Fonds bij een besluit over toeslagverlening een toeslagstaffel (indexatiestaffel) als leidraad. Hieruit kunt u aflezen of de huidige gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende is voor toeslagverlening op dit moment. De maatstaf voor toeslagverlening is de prijsstijging (prijsindex) of de cao-loonstijging (loonindex), afhankelijk van uw regeling. Meer informatie over de toeslagstaffel.

 • Wat zijn de verschillen tussen de diverse soorten dekkingsgraden?

  Het Fonds berekent de (gemiddelde) reële dekkingsgraad, de marktwaardedekkingsgraad en de DNB-(beleids)dekkingsgraad, elk om een bepaalde reden. Lees meer over de verschillen.

Bekijk alle vragen

Digitale communicatie

 • Waarom stapt Pensioenfonds ING over op digitale communicatie?

  Op deze manier kan het Fonds informatie beter gaan toespitsen op uw situatie. Bovendien is het sneller, milieuvriendelijker en goedkoper dan via de post. U kunt uw informatie daarnaast altijd online raadplegen en uitprinten.

 • Hoe werkt digitale communicatie?

  Als u uw e-mailadres heeft doorgegeven, dan laten wij u via e-mail weten dat er een bericht en/of document voor u klaar staat in Mijn Pensioencijfers, bijvoorbeeld uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Mijn Pensioencijfers is uw eigen beveiligde omgeving bij het Fonds. U kunt hier met uw DigiD inloggen. Voorlopig ontvangt u ook nog informatie op papier.

 • Hoe kan ik mijn e-mailadres doorgeven?

  U kunt uw e-mailadres aan ons doorgeven via Mijn Pensioencijfers. Mijn Pensioencijfers is uw eigen beveiligde omgeving bij het Fonds. U kunt hier met DigiD inloggen. Woont u in het buitenland, dan kunt u inloggen met uw klantnummer. Activeer uw account en vul uw e-mailadres in.

 • Ik heb mijn e-mailadres al eerder doorgegeven. Moet ik het nu opnieuw doen?

  Heeft u eerder uw e-mailadres doorgegeven om u te abonneren op de digitale nieuwsbrief of e-mail-service? Dan vragen wij u toch om uw e-mailadres ook te registreren via Mijn Pensioencijfers. Zo ontvangt u ook andere digitale communicatie van Pensioenfonds ING.

Loonheffingskorting

 • Wat is loonheffingskorting?

  Elke instantie waarvan u een uitkering ontvangt, houdt loonbelasting in op het bedrag dat zij aan u betalen. Deze belasting heet ook wel loonheffing. Ook Pensioenfonds ING houdt belasting in op het bedrag dat het Fonds aan u betaalt. De loonheffingskorting is een korting op uw loonbelasting waardoor uw netto inkomen stijgt.

  Let op: U kunt de loonheffingskorting op slechts één inkomen toepassen.

 • Ik ontvang van meerdere partijen pensioen, wat moet ik doen met de loonheffingskorting?

  Ontvangt u naast het pensioen van Pensioenfonds ING AOW en/of pensioen van een andere partij? Houd er dan rekening mee dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) automatisch de loonheffingskorting toepast op uw AOW. Het Fonds past de loonheffingskorting niet automatisch toe op uw pensioen. U kunt besluiten om de loonheffingskorting te laten toepassen op het pensioen van het Fonds in plaats van op uw AOW. Dat is bijvoorbeeld gunstig als uw pensioen hoger is dan uw AOW. U geeft deze wijziging dan zowel door aan de SVB als aan het Fonds. Als u de loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, dan betaalt u per saldo te weinig belasting en zal de Belastingdienst een naheffing opleggen.

 • Hoe kan ik de loonheffingskorting bij Pensioenfonds ING toepassen of opheffen?

  Wanneer u de loonheffingskorting wilt laten toepassen of juist opheffen, kunt u het formulier ‘wijzigen betaalgegevens’ invullen en samen met een kopie van uw legitimatie opsturen naar ons Pensioenloket.

 • Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

  Wanneer u uw rekeningnummer wilt wijzigen kunt u het formulier ‘wijzigen betaalgegevens’ invullen en samen met een kopie van uw legitimatie opsturen naar ons Pensioenloket.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.