Maatschappelijk verantwoord beleggen

Terug naar het overzicht
 • Kunnen onze kinderen straks ook nog genieten van de planeet?

  Maatschappelijk verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleid van Pensioenfonds ING. Wij hechten waarde aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als institutionele belegger. Niet voor niets draagt ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen de titel ‘Ook morgen een toekomst’.
  We bekijken verder hoe we onze beleggingsportefeuille in lijn kunnen brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Zo hebben we de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuilles en bedrijfsobligatieportefeuille verlaagd en willen we deze nog verder verlagen. Ook gaan we kijken of we meer kunnen beleggen in bedrijven die de energietransitie bevorderen.
  Daarnaast bespreken we de milieu- en klimaatprestaties met onze vermogensbeheerders.

  Tenslotte screenen we de portefeuille op bedrijven die de milieuprincipes van de Verenigde Naties en van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO schenden. We gaan de dialoog met deze bedrijven aan. Dit geldt ook voor de grootste CO2-uitstoters in onze portefeuille. Als we vinden dat dat niet genoeg oplevert, kunnen we hen uitsluiten en er niet langer in beleggen.

 • Levert maatschappelijk verantwoord beleggen wel voldoende rendement op?

  Duurzaamheid en rendement gaan hand in hand, daar geloven wij in.
  Ons financiële doel is dat we met onze beleggingen voldoende rendement behalen om uw pensioen te kunnen verhogen (toeslagverlening).
  We nemen niet meer risico dan nodig is om dat rendement te kunnen behalen. Bij onze beleggingen houden we rekening met de invloed op milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Wij zijn van mening dat organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen op lange termijn beter presteren dan organisaties die dat niet doen.

 • Als ik het er niet mee eens ben, kan ik mijn pensioen bij Pensioenfonds ING dan elders onderbrengen?

  Dat kan alleen in de volgende situaties.

  • U werkt niet meer in loondienst van ING Bank of NN Group, en;
  • U bouwt via uw huidige baan pensioen op, en;
  • Zowel Pensioenfonds ING als uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar heeft een DNB-beleidsdekkingsgraad van ten minste 100%.

  U kunt niet zelf kiezen waar uw pensioen heen gaat. U kunt uw pensioen dat u bij ons Fonds heeft opgebouwd alleen onderbrengen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Wilt u dat, dan kunt u dit aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit heet ook wel waardeoverdracht.

 • Waarom stopt Pensioenfonds ING niet per direct met fossiele energie?

  Zolang we nog beleggen in fossiele energie hebben we invloed op de bedrijven die het betreft. We kunnen hun plannen voor energietransitie volgen en onze stem laten horen als we het ergens niet mee eens zijn. Als we er mee stoppen, hebben we geen invloed meer.
  We kijken wel of onze dialoog met bedrijven in de fossiele brandstofindustrie genoeg effect heeft. Mogelijk gaan we op termijn stringentere uitsluitingscriteria hanteren.

 • Hoe evalueert Pensioenfonds ING zijn aanpak van maatschappelijk verantwoord beleggen?

  We evalueren of de aanpak nog steeds past bij de mening van onze deelnemers. Zo voerden we groepsgesprekken met deelnemers over dit onderwerp en hielden we een enquête. De enquête wordt in 2022 herhaald.
  Daarnaast spiegelen we ons beleid. Twee referentiekaders zijn van belang: onder Nederlandse pensioenfondsen is dat de benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Internationaal is dat de benchmark van de Verenigde Naties, de Principles for Responsible Investment (PRI).
  De uitkomsten van de verschillende evaluaties helpen om onze aanpak verder te ontwikkelen.

 • Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor Pensioenfonds ING om maatschappelijk verantwoord te beleggen?

  Het Fonds moet minimaal voldoen aan deze wetgeving:

  • Code Pensioenfondsen
  • Nederlandse Corporate Governance Code
  • Wet bevorderen langtermijn-betrokkenheid van aandeelhouders
  • Investeringsverbod clustermunitie
  • IORP II
  • Sancties
  • EU-actieplan voor Duurzame financering: Sustainable Finance Disclosure Regultation (SFDR) en EU Taxonomie

  Het Fonds volgt de nieuwe wet- en regelgeving nauwgezet.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.