Wat als het mee- of tegenzit?

Terug naar het overzicht
 • Op het nieuwe UPO staat mijn pensioen vermeld in drie bedragen. Wat zeggen die bedragen?

  Op uw pensioenoverzicht ziet u vanaf 2020 drie nieuwe bedragen. Die geven een globale inschatting hoe hoog uw pensioen kan uitvallen als de economische situatie gelijk blijft, of als het langere tijd mee- of tegenzit. Voortaan moeten alle pensioenfondsen en verzekeraars die inschatting tonen. Dit is het gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Sinds eind vorig jaar was de inschatting al zichtbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl. Lees verder

 • Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

  Beleggingen; we beleggen het pensioenvermogen. Dat is niet zonder risico’s. We weten vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.

  Stijgen of dalen van de prijzen; de getoonde bedragen houden al wel rekening met de verwachte prijsstijgingen. Als de prijzen stijgen, dan wordt uw pensioen minder waard. U kunt dan minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen zijn in het model verwerkt. Het bedrag dat u naar verwachting ontvangt, is dus al gecorrigeerd zodat dit bedrag het verwachte pensioen aangeeft tegen de prijzen van nu.

 • Hoe is de berekening van de verwachte bedragen tot stand gekomen?

  De globale inschatting is modelmatig gemaakt. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Er zijn 2.000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen gematigd, fors, of ze stijgen niet. De toezichthouder heeft de rekenregels en variabelen bepaald. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

 • Hoe groot is de kans dat ik het middelste, laagste of het hoogste bedrag krijg?

  Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het laagste en het hoogste bedrag. De kans dat u precies het middelste bedrag krijgt is heel klein. Op basis van de doorgerekende ‘toekomsten’ zou de kans 50% zijn dat uw pensioen lager uitvalt dan het middelste bedrag en ook 50% dat uw pensioen hoger uitvalt dan het middelste bedrag. De kans zou klein zijn (5%) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag met een zelfde kans op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

  Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed om af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

 • Het onderste bedrag is niet gelijk aan het bovenste bedrag in het neutrale scenario. Hoe kan dat? Ik bouw toch geen pensioen meer op bij Pensioenfonds ING?

  Dat komt omdat het bedrag in het neutrale scenario rekening houdt met zowel de verwachte toekomstige prijsstijgingen als de verwachte toekomstige toeslagverlening. Daardoor verandert de verwachte koopkracht van uw pensioen, ook als u geen nieuw pensioen meer opbouwt.

 • Waarom is het bedrag als het meezit zo weinig hoger dan het bedrag van het neutrale scenario?

  In de scenario’s is verwerkt dat u geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds ING. Uw pensioen kan dan alleen nog maar worden verhoogd met toeslagen (indexaties). Onder het neutrale scenario gaat het model ervan uit dat Pensioenfonds ING in staat zou moeten zijn om toeslagen te verlenen.

  Meer informatie over het beleid rond toeslagverlening bij Pensioenfonds ING vindt u elders op deze website. Let op: Een verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Dit betekent dat u door een eerder toegekende verhoging niet vanzelfsprekend recht heeft op een verhoging van uw pensioen in de toekomst.

 • Waarom is het bedrag als het tegenzit zo weinig lager dan het bedrag van het neutrale scenario?

  In het model is er rekening mee gehouden dat Pensioenfonds ING er relatief gezien financieel goed voor staat waardoor in de berekening van het scenario als het tegenzit het risico op korten of onvolledige toeslagverlening ook bij een langere periode van economische teruggang relatief klein is (maar niet afwezig). Pensioenfonds ING is niet immuun voor dergelijke ontwikkelingen.

  Meer informatie over het beleid rond toeslagverlening bij Pensioenfonds ING vindt u elders op deze website. Let op: Een verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Dit betekent dat u door een eerder toegekende verhoging niet vanzelfsprekend recht heeft op een verhoging van uw pensioen in de toekomst.

 • Wat als mijn situatie verandert?

  Toekomstige veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor uw verwachte pensioen. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding. Check daarom jaarlijks uw UPO.

 • Wat is het verschil tussen de bedragen op www.mijnpensioenoverzicht.nl en de bedragen op het UPO?

  Op het UPO ziet u een inschatting van het pensioen in bruto jaarbedragen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u eenzelfde plaatje, maar dan met een inschatting van uw totale pensioen dat u bij ons en eventueel elders heeft opgebouwd of nog opbouwt, inclusief AOW. Het pensioen is daar berekend alsof het tegelijk ingaat met uw AOW en u ziet een netto bedrag per maand.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.