Extra informatie bij het UPO

Wat als het mee- of tegenzit?

Op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) ziet u de hoogte van uw pensioen als u met 65 jaar met pensioen gaat. Sinds 2020 ziet u ook andere bedragen. Die geven een globale inschatting hoe hoog uw pensioen kan uitvallen als de economische situatie gelijk blijft, of als het langere tijd mee- of tegenzit. Alle pensioenfondsen en verzekeraars moeten die inschatting tonen. Dit is het gevolg van wet- en regelgeving. Sinds eind 2019 was de inschatting al zichtbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Bedragen zijn globaal, veranderlijk en indicatief

De inschatting is modelmatig gemaakt. De toezichthouder heeft hiervoor de rekenregels en variabelen voorgeschreven, bijvoorbeeld de stijging van de prijzen en lonen en de rentestand. De berekeningen worden ieder jaar opnieuw gemaakt. De getoonde bedragen zijn globaal en zullen van jaar tot jaar wijzigen naar aanleiding van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of een wijziging in de onderliggende uitgangspunten zoals een verandering in uw situatie of nieuwe wetgeving. De bedragen zijn dan ook indicatief. U kunt daar geen rechten aan ontlenen.

Uitleg bij illustratie

Hieronder ziet u een voorbeeld van de illustratie zoals die op uw UPO wordt getoond. De inschatting is gebaseerd op de situatie per 1 januari 2022.

Het onderste bedrag

Het onderste bedrag is het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd. Dit is geen inschatting. Dit is het bedrag dat u bruto per jaar ontvangt, zolang u leeft, als u op uw 65e met pensioen gaat. Bouwt u nog pensioen op in de Basispensioenregeling 68? Dan geeft dit bedrag aan wat u op uw 68e aan pensioen ontvangt als uw pensioenopbouw nu zou stoppen.

Let op: op Mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof u het pensioen tegelijk laat ingaan met uw AOW.

De bovenste bedragen

Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn globale inschattingen van de waarde van uw pensioen op 65 of 68 jaar in een economisch neutraal scenario en in een negatief of positief scenario.

Het verwachte eindresultaat in het neutrale scenario (midden bovenaan) is het pensioen waar u op dit moment (peildatum 1 januari 2022) op lijkt uit te komen. Op basis van de doorgerekende ‘toekomsten’ zou de kans 50% zijn dat uw pensioen lager uitvalt en 50% zijn dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch langere tijd meezit, bijvoorbeeld als de rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien langere tijd slechter gaat dan verwacht. We weten niet óf deze situaties zich voor gaan doen. Op basis van de doorgerekende ‘toekomsten’ op 1 januari 2022 zou de kans klein zijn (5%) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag of een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker of het rechter bedrag. Als het langere tijd tegenzit of meezit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager of hoger worden. Het is daarom goed om af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.