UPO pensioenreglement 65 (niet met pensioen)

Terug naar het overzicht
 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft een overzicht van het pensioen dat u bij Pensioenfonds ING (het Fonds) heeft opgebouwd en welk pensioen u van het Fonds kunt verwachten. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen ontvangen wanneer u komt te overlijden.

 • Hoe vaak ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Jaarlijks verschijnt er een nieuw UPO van Pensioenfonds ING in Mijn Pensioen. U ontvangt daarvan een notificatie per e-mail. Heeft u gekozen voor communicatie per post?Dan ontvangt u het UPO eens in de vijf jaar op papier.

  Pensioen bij ING CDC Pensioenfonds en NN CDC Pensioenfonds
  Bent u (gewezen) deelnemer van ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds? Dan ontvangt u van uw CDC Pensioenfonds ook een UPO.

 • Op welke gegevens is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2022 gebaseerd?

  Als medewerker bouwde u tot en met 31 december 2013 pensioen op bij Pensioenfonds ING. Sindsdien betaalt u geen premie meer aan Pensioenfonds ING. Het UPO van 2022 is daarom gebaseerd op uw salarisgegevens van december 2013. Toeslagen (verhogingen) zijn meegenomen tot en met 1 januari 2022. In Mijn Pensioen kunt u het meest actuele stand van uw pensioen bekijken.

  Voor deelnemers die niet meer in dienst zijn van ING Bank of NN Group geldt dat het UPO gebaseerd is op uw gegevens op het moment van uitdiensttreding of pensionering. Toeslagen zijn meegenomen tot en met 1 januari 2022.

 • Waar dien ik op te letten in mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Uw UPO is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari 2021 bij Pensioenfonds ING bekend waren. Om een juist beeld te krijgen van uw pensioen is het belangrijk dat u uw UPO goed leest en de gegevens controleert. Als er iets niet klopt, kunt u contact met ons opnemen.

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Of bent u ongehuwd samenwonend en heeft u uw partner aangemeld? Kijk dan of uw partner op uw UPO staat vermeld. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met ons Pensioenloket. Nadat u met pensioen gaat, kunt u uw partner niet meer aanmelden.

  Wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld door een scheiding? Houd er rekening mee dat een verandering in uw werk- of privésituatie van invloed kan zijn op uw pensioen.

 • Er staat een fout in mijn gegevens. Hoe kan ik dit wijzigen?

  Woont u in Nederland? Dan nemen wij de naam- en adresgegevens over uit de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt uw gegevens wijzigen bij de gemeente. Woont u in het buitenland? U dient dan zelf uw adreswijziging door te geven. Dat kan via Mijn Pensioen of schriftelijk of per e-mail met een kopie van uw legitimatiebewijs. Staan de gegevens van uw werk (zoals datum indiensttreding, deeltijdfactor en voltijd salaris) niet correct vermeld op uw UPO? Neem dan contact op met uw HR-afdeling.

 • Mijn gegevens zijn na 1 januari 2022 gewijzigd, krijg ik nu een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Nee. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het eerstvolgende UPO van Pensioenfonds ING.

 • Op mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in 2022 staat mijn te bereiken pensioen. Wat betekent dit?

  Op het UPO staat een bedrag dat u straks ontvangt als alles blijft zoals het is. Sinds 2014 bouwt u als medewerker van ING Bank of NN Group geen pensioen meer op bij Pensioenfonds ING, maar bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds. Doordat er geen actieve pensioenopbouw meer plaatsvindt bij Pensioenfonds ING kan uw pensioen alleen nog worden verhoogd door toeslagverlening in een jaar.

  Het te bereiken pensioen zou nog kunnen veranderen als uw privésituatie wijzigt. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor uw pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol.

 • Ik heb ook een UPO van mijn CDC Pensioenfonds ontvangen. Welk pensioen kan ik dan verwachten?

  Als u de verwachte pensioenen uit beide UPO’s bij elkaar optelt, krijgt u een indicatie van het pensioen dat u kunt verwachten vanuit uw dienstverband bij ING Bank en/of NN Group. Let wel op, want de pensioenleeftijd kan afwijken. Voor de CDC Pensioenfondsen geldt een pensioenleeftijd van 67 of 68 jaar, terwijl uw pensioen van Pensioenfonds ING met 65 jaar ingaat.

 • Hoe krijg ik een totaaloverzicht van mijn pensioen?

  Wilt u een totaaloverzicht van uw pensioen? Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u uw totale pensioen zien bij al uw pensioenfondsen of verzekeraars, inclusief uw AOW. 

 • Waar staat het pensioen voor mijn ex-partner?

  Bent u gescheiden, heeft u uw pensioen gedeeld met uw ex-partner en heeft u hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons Fonds? Dan is het ouderdomspensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde pensioen.

 • Waar vind ik meer informatie over mijn Anw-hiaatpensioen?

  In het UPO is geen rekening gehouden met eventuele aanvullende producten zoals het Anw-hiaatpensioen. Informatie over eventuele aanvullende pensioenproducten ontvangt u van andere pensioenfonduitvoerders.

 • Waar vind ik informatie over de keuzemogelijkheden die ik heb?

  Op de website ziet u welke keuzemogelijkheden u heeft. Daarnaast kunt u met behulp van Mijn Pensioen inzicht krijgen in de effecten van deze keuzes.

 • Mijn partnerpensioen op het UPO 2022 is lager dan op het UPO 2021. Hoe kan dat?

  Dat komt omdat u bent gescheiden. Het partnerpensioen dat u tot de datum van echtscheiding heeft opgebouwd, is afgescheiden voor uw ex-partner. Het partnerpensioen dat nu te zien is op uw UPO is geheel bestemd voor uw (eventuele) huidige partner.

  Heeft u geen nieuwe partner, dan blijft dit pensioen beschikbaar tot u een eventuele nieuwe partner aanmeldt bij het Fonds. Indien u bij uw pensioeningang géén partner heeft, dan komt het partnerpensioen te vervallen.

 • Waar kan ik terecht voor meer informatie?

  Voor meer vragen over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met ons Pensioenloket.

 • Op het UPO staat mijn pensioen vermeld in drie bedragen. Wat zeggen die bedragen?

  Op uw pensioenoverzicht ziet u drie bedragen. Die geven een globale inschatting hoe hoog uw pensioen kan uitvallen als de economische situatie gelijk blijft, of als het langere tijd mee- of tegenzit. Voortaan moeten alle pensioenfondsen en verzekeraars die inschatting tonen. Dit is het gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Lees verder

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.