Wanneer krijg ik een AOW-uitkering?

AOW, basispensioen voor iedereen

Vrijwel iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond, heeft bij het bereiken van de AOW-leeftijd, recht op een AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet).

De AOW-leeftijd is voor iedereen anders

De AOW-leeftijd was altijd 65 jaar, maar sinds 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd variabel. Tot en met 2021 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd vervolgens gekoppeld aan de levensverwachting. Inmiddels is bekend dat in 2022 en 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden blijft. Als u geboren bent na 30 september 1957 dan weet u pas 5 jaar van te voren definitief wanneer u AOW gaat ontvangen. In de onderstaande tabel ziet u per wanneer u recht heeft op AOW.

Wat is mijn AOW-leeftijd?

U bent geboren: Uw AOW-leeftijd is: U krijgt AOW in:

Op of na 1 september 1952 maar voor 1 september 1953 

66 jaar + 4 maanden 2019

Op of na 1 september 1953 maar voor 1 september 1954

66 jaar + 4 maanden 2020
Op of na 1 september 1954 maar voor 1 september 1955 66 jaar + 4 maanden 2021
Op of na 1 september 1955 maar voor 1 juni 1956 66 jaar + 7 maanden 2022
Op of na 1 juni 1956 maar voor 1 maart 1957 66 jaar + 10 maanden 2023
Op of na 1 maart 1957 maar voor 1 januari 1958 67 jaar 2024
Op of na 1 januari 1958 67 jaar (of hoger bij stijging van de levensduur) 2025 of later

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de AOW-uitkering. Op de website van de SVB vindt u een handige rekentool. Als u hierin uw geboortedatum invult, toont hij u wanneer uw AOW-uitkering ingaat volgens de wet die nu geldt.

Wanneer krijg ik mijn pensioen van Pensioenfonds ING?

De variabele AOW-leeftijd heeft gevolgen voor uw pensioen. Het moment waarop uw AOW-uitkering ingaat, valt niet langer samen met het pensioen dat u straks van Pensioenfonds ING ontvangt. Het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd gaat namelijk in op de eerste dag van de maand waarin u 62 of 65 jaar wordt of op de eerste dag van de maand volgend op uw verjaardag. Dat hangt af van uw pensioenreglement.

Mijn pensioenuitkering uitstellen

Wilt u uw pensioenuitkering laten samenvallen met uw AOW-uitkering? Dan kunt u er in sommige gevallen voor kiezen om uw pensioen op een later moment in te laten gaan. U kunt dit alleen doen als uw pensioenregeling u hiertoe de mogelijkheid biedt.

Wilt u weten of u uw pensioenuitkering uit kunt stellen en hoe u dit regelt? Neem dan contact op met het Pensioenloket.

Variëren in de hoogte van mijn pensioenuitkering

Doordat de AOW later ingaat dan uw pensioen bij Pensioenfonds ING, ontvangt u tijdelijk minder inkomen. U kunt dit gemis aan inkomen overbruggen. Bijvoorbeeld door gedurende deze periode de hoogte van uw aanvullend pensioen tijdelijk te variëren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om tot de ingangsdatum van uw AOW een hoger pensioen te ontvangen en ná de ingangsdatum van de AOW een lager pensioen. Op de pagina Met pensioen leest u meer over uw keuzemogelijkheden.

Nog in dienst na 31 december 2013?

Was u na 31 december 2013 nog steeds in dienst bij ING Bank of NN Group? Dan bouwt u sinds 1 januari 2014 pensioen op bij ING CDC Pensioenfonds of NN CDC Pensioenfonds. Het pensioen bij uw CDC Pensioenfonds gaat standaard in op de dag dat u 67 jaar wordt. Voor meer informatie over de CDC Pensioenfondsen kunt u terecht op www.cdcpensioen.nl.

Meer weten?

Meer informatie over de AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

U chat met:

Chat offline

Op werkdagen kunt u tussen 8:30 en 17:00 uur met ons chatten. Is de chat niet beschikbaar tijdens deze uren? Probeer het dan een paar minuten later nog eens.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.