Wanneer krijg ik een AOW-uitkering?

AOW, basispensioen voor iedereen

Vrijwel iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond, heeft bij het bereiken van de AOW-leeftijd, recht op een AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet).

De AOW-leeftijd is voor iedereen anders

De AOW-leeftijd was altijd 65 jaar, maar sinds 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd variabel. Tot en met 2024 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd vervolgens gekoppeld aan de levensverwachting. U weet pas 5 jaar van te voren definitief wanneer u AOW gaat ontvangen. In de onderstaande tabel ziet u per wanneer u recht heeft op AOW.

Wat is mijn AOW-leeftijd?

U bent geboren: Uw AOW-leeftijd is: U krijgt AOW in:

Op of na 1 september 1953 maar voor 1 september 1954

66 jaar + 4 maanden 2020
Op of na 1 september 1954 maar voor 1 september 1955 66 jaar + 4 maanden 2021
Op of na 1 september 1955 maar voor 1 juni 1956 66 jaar + 7 maanden 2022
Op of na 1 juni 1956 maar voor 1 maart 1957 66 jaar + 10 maanden 2023
Op of na 1 maart 1957 maar voor 1 januari 1958 67 jaar 2024
Op of na 1 januari 1958 67 jaar (of hoger bij stijging van de levensduur) 2025 of later

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de AOW-uitkering. Op de website van de SVB vindt u een handige rekentool. Als u hierin uw geboortedatum invult, toont hij u wanneer uw AOW-uitkering ingaat volgens de wet die nu geldt.

Wanneer krijg ik mijn pensioen van Pensioenfonds ING?

De variabele AOW-leeftijd heeft gevolgen voor uw pensioen. Het moment waarop uw AOW-uitkering ingaat, valt niet samen met het pensioen dat u straks van Pensioenfonds ING ontvangt. Het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd gaat namelijk in op de eerste dag van de maand waarin u 65 of 68 jaar wordt

Mijn pensioenuitkering uitstellen of vervroegen

Wilt u uw pensioenuitkering laten samenvallen met uw AOW-uitkering? Dan kunt u er voor kiezen om uw pensioen op een later moment in te laten gaan, of, als voor u 68 jaar de pensioenleeftijd is, te vervroegen.

Variëren in de hoogte van mijn pensioenuitkering

Doordat de AOW vaak later ingaat dan uw pensioen bij Pensioenfonds ING, ontvangt u tijdelijk minder inkomen. U kunt dit gemis aan inkomen overbruggen. Bijvoorbeeld door gedurende deze periode de hoogte van uw pensioen tijdelijk te variëren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om tot de ingangsdatum van uw AOW een hoger pensioen te ontvangen en ná de ingangsdatum van de AOW een lager pensioen. Op de pagina Met pensioen leest u meer over uw keuzemogelijkheden.

Meer weten?

Meer informatie over de AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.