Colofon

Antwoorden, het magazine van Stichting Pensioenfonds ING, verschijnt 2x per jaar en is bestemd voor alle gewezen deelnemers van het fonds. Met dit magazine geeft het fonds u antwoorden op vragen over uw pensioen en actuele thema’s.

Eindredactie: Bestuursbureau Pensioenfonds ING

Concept (print): Reach Communications

Tekst & opmaak: AZL communicatie i.s.m. Reach Communications

Fotografie: Verse Beeldwaren Reageren? Wilt u reageren op de inhoud van deze krant? Of wilt u een volgende keer meewerken aan dit blad? Stuur dan een e-mail naar pensioenloket@pensioenfondsing.nl