Nieuws

Pensioenfonds ING werkt aan uw pensioen – Het Verantwoordingsorgaan over zijn rol

Zoals u in de nieuwsbrief en op de website van Pensioenfonds ING kunt lezen heeft het Fonds onderzoek gedaan naar mogelijkheden om zijn administratie en technisch systeem te vernieuwen.

Om dit mogelijk te maken is het nodig de zes bestaande pensioenregelingen op een beperkt aantal afwijkende punten gelijk te stellen. Deze aanpassingen zorgen er uiteindelijk voor dat er één pensioenregeling komt voor iedereen. De waarde van uw opgebouwde pensioen blijft behouden.

Wat is de rol van het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds ING?

Als VO hebben wij geen adviesrecht over deze vernieuwing. Dit betekent dat wij pas geïnformeerd dienen te worden nadat het besluit over deze vernieuwing wordt genomen en bekend is welke gevolgen deze aanpassing gaat krijgen, om de besluitvorming hierover te kunnen toetsen. Wij zijn als VO echter met het Algemeen Bestuur (AB) van het Fonds overeengekomen dat het VO vanaf het begin betrokken zal worden, omdat het gaat om een belangrijke vernieuwing. We hebben van deze aanpassing een speerpunt gemaakt.

Hoe vullen wij onze rol in?

Wij zullen er als VO in het belang van onze achterban op toezien dat bij de voorgestelde aanpassingen het evenwichtig behartigen van ieders belangen ook daadwerkelijk gebeurt.

Wij hebben periodiek contact met het AB over de stappen die gezet zullen worden. Verder vinden we het als VO belangrijk dat Pensioenfonds ING de Verenigingen voor Oud-medewerkers van NN Group en ING Bank regelmatig informeert over de voortgang van de vernieuwing, zodat de belangenbehartiging voor hun leden gegarandeerd is. Wij hebben zelf ook regelmatig contact met de pensioencommissie van deze verenigingen.

Bij vragen over de rol van het VO kunt u contact opnemen met het VO via verantwoordingsorgaan@pfing.nl.

Klik hier voor meer informatie over het VO.


U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.