Over Pensioenfonds ING

Verantwoordingsorgaan

Het Algemeen Bestuur van het Fonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het Algemeen Bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de niet uitvoerende bestuurders inzake het intern toezicht. Het VO geeft ook een oordeel over het door het Algemeen Bestuur gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Daarbij beoordeelt het VO of het beleid en de beleidskeuzes binnen de gemaakte afspraken en kaders worden uitgevoerd en ieders belangen evenwichtig afweegt. Het oordeel van het VO hierover wordt opgenomen in het jaarverslag van het Fonds.

Daarnaast brengt het VO gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Algemeen Bestuur. Gegeven het wettelijk kader wordt in ieder geval advies uitgebracht over:

  • Het beleid over beloningen;
  • De vorm en inrichting van het intern toezicht;
  • Het vaststellen en wijzigen van een interne Klachten- en Geschillenprocedure;
  • Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  • Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het Fonds of de overname van verplichtingen door het Fonds;
  • Liquidatie, fusie of splitsing van het Fonds;
  • Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
  • Het omzetten van het Fonds in een andere rechtsvorm; en
  • De samenvoeging van pensioenfondsen.

Samenstelling

Het VO bestaat uit tien leden die worden benoemd door het Algemeen Bestuur: acht zijn voorgedragen door pensioengerechtigden en werknemers op basis van verkiezingen en twee zijn voorgedragen door de werkgevers (ING Bank en NN Group). De zittingstermijn van het huidige VO is 1 juli 2018 tot 1 juli 2022.

Overzicht VO-leden

Contact

U kunt contact opnemen met het VO via verantwoordingsorgaan@pensioenfondsing.nl.

 

Ron van Alphen

Lid namens pensioengerechtigden NN Group als gewezen deelnemer

In dienst van 1988 tot 2017. Laatste functie binnen NN Group: accountmanager pensioen. Sinds 2018 lid van het Verantwoordingsorgaan.

Peter Barneveld

Lid namens pensioengerechtigden ING Bank

Van 1974 tot 2008 in dienst bij ING. Vanaf juli 2014 lid van het Verantwoordingsorgaan.

Jenny Drost

Lid namens werknemers ING Bank

Financial Risk Manager bij ING Bank (in dienst vanaf 2003). Sinds 2018 lid van het Verantwoordingsorgaan.

Muriël Freriksen

Lid namens werkgever NN Group

Senior Risk Analyst NN Group. Van 2000-2013 in dienst bij ING Group als belegger (NN IP), daarna in M&A en investment risk management. Sinds 2014 werkzaam bij NN Group. Sinds 2018 lid van het Verantwoordingsorgaan.

Anita van Oss

Lid namens pensioengerechtigden ING Bank als gewezen deelnemer

In dienst van 1987 tot 2008. Laatste functie binnen ING Bank: Global Head HR Private Banking. Sinds 2018 lid van het Verantwoordingsorgaan.

 

Renée Schellekens

Lid namens werknemers NN Group

Manager Investment Reporting bij NN Group (in dienst vanaf 2007). Sinds 2018 lid van het Verantwoordingsorgaan.

Femke Schep (plaatsvervangend voorzitter/secretaris)

Lid namens werknemers ING Bank

Principal Risk Manager bij ING Bank (in dienst vanaf 2012). Sinds 2018 lid van het Verantwoordingsorgaan.

Klaas Schuijt (secretaris)

Lid namens pensioengerechtigden ING Bank

Van 1986 tot 2010 in dienst bij ING Bank als Hoofd Credit Risk, International Credit Risk Management EMEA. Laatste functie bij was Hoofd Training en Coaching bij ING Wholesale Banking Academy. Sinds 2015 lid van het Verantwoordingsorgaan.

Willem Steenhoven (voorzitter)

Lid namens werkgever ING Bank

Van 1984 tot 2020 in dienst bij ING. Vanaf 2016 lid van het Verantwoordingsorgaan.

Hans Zuidema 

Lid namens pensioengerechtigden NN Group

Van 1991 tot 2013 in dienst bij ING Groep. Laatste functie bij ING Groep was Manager ING Arbodienst. Vanaf juli 2014 lid van het Verantwoordingsorgaan.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.