Over Pensioenfonds ING

Pensioenfonds ING (het Fonds) is een ondernemingspensioenfonds (opf), opgericht per 1 januari 1995 en statutair gevestigd in Amsterdam. Het Fonds voert het Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020 uit. Dit pensioenreglement geldt voor iedereen die in het verleden bij Pensioenfonds ING pensioen heeft opgebouwd via een baan bij ING Bank, bij NN Group en bij rechtsvoorgangers. Het Fonds administreert de opgebouwde pensioenaanspraken, betaalt pensioenen uit en belegt en beheert het fondsvermogen. De juridische rechtsvorm van het Fonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het Fonds behoort met een belegd vermogen van circa € 30 miljard en bijna 70.000 deelnemers tot de grotere ondernemingspensioenfondsen in Nederland.

De statutaire doelstelling van het Fonds is: “… pensioenen en/of andere uitkeringen te verstrekken ter zake van ouderdom en arbeidsongeschiktheid en ter zake van overlijden van de deelnemers of gewezen deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van het pensioenreglement.”

Gesloten Fonds

Sinds 1 januari 2014 is Pensioenfonds ING een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het Fonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd.

Medewerkers van ING Bank en NN Group bouwen sindsdien pensioen op bij ING CDC Pensioenfonds of bij NN CDC Pensioenfonds. Wilt u meer informatie over de CDC Pensioenfondsen? Kijk dan op www.cdcpensioen.nl.

Missie

De missie van het Fonds is het op een hoogwaardige wijze invulling geven aan de pensioenovereenkomsten die ING Bank en NN Group bij het Fonds hebben ondergebracht voor hun (voormalige) werknemers die vallen onder het Fonds. Het Fonds streeft daarbij naar een zo waardevast mogelijk pensioen en een zo optimaal mogelijk pensioenbewustzijn van zijn deelnemers.

Visie

In de visie van het Fonds staan alle deelnemersgroepen centraal, waarbij het Fonds oog heeft voor:

  • Solide en duurzaam beheer als basis voor betrouwbaarheid;
  • Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening;
  • Stimulering van het pensioenbewustzijn en het managen van verwachtingen.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.