Over Pensioenfonds ING

Pensioenfonds ING (het Fonds) is een ondernemingspensioenfonds (opf), opgericht per 1 januari 1995 en statutair gevestigd in Amsterdam. Het Fonds voert het Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020 uit. Dit pensioenreglement geldt voor iedereen die in het verleden bij Pensioenfonds ING pensioen heeft opgebouwd via een baan bij ING Bank, bij NN Group en bij rechtsvoorgangers. Het Fonds administreert de opgebouwde pensioenaanspraken, betaalt pensioenen uit en belegt en beheert het fondsvermogen. De juridische rechtsvorm van het Fonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het Fonds behoort met een belegd vermogen van circa € 30 miljard en bijna 70.000 deelnemers tot de grotere ondernemingspensioenfondsen in Nederland.

De statutaire doelstelling van het Fonds is: “… pensioenen en/of andere uitkeringen te verstrekken ter zake van ouderdom en arbeidsongeschiktheid en ter zake van overlijden van de deelnemers of gewezen deelnemers, overeenkomstig de bepalingen van het pensioenreglement.”

Gesloten Fonds

Sinds 1 januari 2014 is Pensioenfonds ING een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het Fonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd.

Medewerkers van ING Bank en NN Group bouwen sindsdien pensioen op bij ING CDC Pensioenfonds of bij NN CDC Pensioenfonds. Wilt u meer informatie over de CDC Pensioenfondsen? Kijk dan op www.cdcpensioen.nl.

Missie

Pensioenfonds ING voert op duurzame wijze de pensioenregelingen uit die ING Bank en NN Group bij het Fonds hebben ondergebracht.

Visie

Pensioenfonds ING streeft naar een waardevast pensioen voor zijn (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, waarbij het Fonds op maatschappelijk verantwoorde wijze invulling geeft aan zijn beleggingsportefeuille. Het Fonds wil optimale ondersteuning verlenen aan zijn (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden bij vragen op pensioengebied, proactief en reactief. Het Fonds is zich bewust van het gesloten karakter.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.