Over Pensioenfonds ING

Kosten

Pensioenfonds ING maakt verschillende kosten om de pensioenregelingen van ING Bank en NN Group uit te voeren. Het Fonds hecht grote waarde aan het inzichtelijk maken van kosten en het beheersen daarvan, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de uitvoering.

ING Bank en NN Group betalen het grootste deel van de (uitvoerings)kosten van het Bestuursbureau en het Bestuur. De kosten bestaan uit de kosten van pensioenbeheer, vermogensbeheer en de transactiekosten

Pensioenbeheerkosten

Deze kosten betreffen de kosten die te relateren zijn aan de uitvoering van de pensioenregeling. Het gaat om zowel kosten van uitbestede diensten aan de uitvoeringsorganisatie AZL als kosten die verband houden met de activiteiten van het Bestuur en het Bestuursbureau. Zie ook: beloningsbeleid.

Vermogensbeheerkosten

Directe vermogensbeheerkosten
Dit betreft kosten die aan het Fonds in rekening zijn gebracht door vermogensbeheerders, het effectenbewaarbedrijf en andere gerelateerde dienstverleners. Het gaat ook om kosten die verband houden met de activiteiten van het Bestuur en het Bestuursbureau.

Indirecte vermogensbeheerkosten
Dit betreft niet direct zichtbare kosten die in beleggingsportefeuilles van het Fonds zijn verantwoord en daardoor ten laste komen van de beleggingsopbrengsten.

Transactiekosten

De transactiekosten treden op bij aan- en verkopen van beleggingen en komen ten laste van het Fonds.

Voor meer informatie over de kosten van het Fonds kunt u ons jaarverslag bekijken.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.