Over Pensioenfonds ING

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit zeven bestuurders en heeft de algemene leiding over het Fonds. Het stelt onder meer de beleidskaders vast waarbinnen de uitvoerend bestuurders dagelijks leiding geven aan het Fonds.

Het Algemeen Bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter. De taken en bevoegdheden zijn statutair bepaald.

 • De voorzitter wordt op aanbeveling van de uitvoerend bestuurders benoemd door de niet uitvoerend bestuurders.
 • De niet uitvoerend bestuurders:
  • zijn verantwoordelijk voor intern toezicht.
  • worden voorgedragen door de werkgevers (een zetel) en door het Verantwoordingsorgaan (VO) namens de pensioengerechtigden (een zetel) en namens de werknemers (twee zetels).
  • zijn aangesteld voor een periode van vier jaar.
 • De uitvoerend bestuurders:
  • hebben een vaste aanstelling. De Nederlandsche Bank (DNB) toetst de bestuurders op hun geschiktheid.
  • Twee van hen zijn belast met de dagelijkse leiding van het Fonds.

Heeft u een vraag of opmerking voor het Algemeen Bestuur, dan kunt u zich richten tot het Pensioenloket.

Hans van der Knaap

Onafhankelijk voorzitter

Hans van der Knaap is per 1 januari 2017 benoemd als onafhankelijk voorzitter van Pensioenfonds ING. Als zodanig bewaakt hij een evenwichtige afweging van de belangen van groepen deelnemers in de besluitvorming en leidt hij de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Hans heeft brede kennis en ervaring binnen de financiële sector, zowel bancair als verzekeringen, op het gebied van bedrijfseconomie, bestuurlijke informatiekunde, beleggen en risicomanagement. Verder heeft hij ervaring met het voorzitterschap van Pensioenfonds Vervoer, waar hij sinds 2013 de functie van technisch voorzitter bekleedt.

Eerder werkte Hans als CEO voor ASR Bank en als CFO/COO/CIO binnen de Raad van bestuur van ASR. Daarvoor werkte hij onder meer als general manager Strategy bij Fortis en als director Corporate Finance & Capital Markets bij MeesPierson. Hans behaalde in 1986 zijn doctoraal bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gevolgd door diverse opleidingsprogramma’s.

Relevante nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht VSBfonds en lid Bestuur VSB vermogensfonds
 • Technisch voorzitter Pensioenfonds Vervoer
 • Voorzitter Raad van Toezicht hypotheekfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance
 • Penningmeester Stichting vrienden van Abrona

Wim Kastelijn

Lid namens pensioengerechtigden

Wim was van 1974 tot 2010 werkzaam bij ING Groep. Sinds 2010 is hij gepensioneerd. Wim is sinds 2014 bestuurder van Pensioenfonds ING.

Wim heeft een wiskundige/ actuariële / risicomanagement achtergrond. Hij heeft tijdens zijn werkzame periode onder meer gewerkt als hoofd Risk Management Pension Funds, hoofd actuaris Centraal Europa en hoofd beleidsinformatie bij Nationale-Nederlanden. Hij heeft een gedegen bestuurlijke ervaring en een brede pensioenkennis. In 2014 was Wim lid van het Verantwoordingsorgaan van het Fonds.

Vandana Doekhie

Lid namens werknemers

Vandana Doekhie is per 6 augustus 2018 benoemd als niet uitvoerend bestuurder bij Pensioenfonds ING. Sinds mei 2020 werkt zij als Senior Client Account Manager bij BNP Paribas Asset Management. Daarvoor had zij meerdere functies binnen NN Group. Bij NN Investment Partners (onderdeel van NN Group) stuurde zij als head of request for proposals het team aan dat vermogensbeheervoorstellen verzorgt voor institutionele klanten zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Zij werkte daarbij zelf mee aan grotere fiduciaire trajecten voor pensioenfondsen.

Eerder werkte Vandana als salesmanager bij Robeco, waar zij verantwoordelijk was voor het adviseren van nieuwe en bestaande particuliere klanten over hun beleggingsportefeuille.

Vandana is afgestudeerd in zowel Bedrijfskunde als in Financieel Recht, beiden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast heeft zij meerdere SPO pensioenmodules (A en B) gevolgd.

Relevante nevenfuncties

 • Secretaris, CFA-VBA Commissie Ethiek & Integriteit
 • Lid “Vrouwen in Institutioneel Pensioen (ViiP)”

Annemieke Tromp

Lid namens werknemers

Annemieke Tromp is per 4 september 2020 benoemd als niet uitvoerend bestuurder bij Pensioenfonds ING. Sinds oktober 2017 werkt zij als Managing Director Market Risk Management, verantwoordelijk voor het balansmanagement van ING Bank Nederland.

Vanaf 2002 had Annemieke meerdere commerciële en strategische functies binnen ING. Als Directeur Experience Advies en Affluent (2015-2017) was ze onder meer verantwoordelijk voor commercieel beleid op het gebied van sparen, beleggen, hypotheken en pensioenen.

Eerder werkte Annemieke als consultant bij ORTEC, onder meer aan asset-allocatie vraagstukken voor pensioenfondsen, en als consultant bij PwC voor diverse opdrachtgevers binnen de financiële sector. Annemieke behaalde in 1997 haar doctoraal bedrijfseconometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gevolgd door diverse opleidingsprogramma’s.

 

Peter van Meel

Uitvoerend bestuurder / Algemeen directeur

Peter is sinds april 2016 bestuurder bij Pensioenfonds ING. Hij heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van pensioenen. Hij heeft een actuariële achtergrond en was van 1996 tot en met 2012 werkzaam bij ING (Nationale-Nederlanden) in diverse pensioengerelateerde en actuariële functies.

Sinds 2014 is Peter directeur/eigenaar van adviesbureau Pilar Advies voor pensioen en risicomanagement. Daarnaast is hij partner bij Posthuma Partners (actuariële en financiële software) en PeRiscoop Pensioenen (pensioen en risicomanagement). Hij begon zijn loopbaan bij ING als accountmanager binnendienst Collectief Pensioen Nationale-Nederlanden, waarna hij werkte als actuaris voor Employee Benefits Nationale-Nederlanden en ING Pension Services. Binnen ING Corporate Reinsurance bekleedde hij de functies van actuaris en manager Risk management.

Wim van Iersel

Uitvoerend bestuurder / directeur beleggingen

Wim van Iersel trad in het voorjaar van 2014 aan als directeur beleggingen (CIO) van het Bestuursbureau. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van het Fonds. Per 1 januari 2017 is Wim tevens uitvoerend bestuurder en medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Fonds.

Wim begon zijn loopbaan in 1986 als belegger bij Interpolis. Hij heeft brede kennis en ervaring op het terrein van vermogensbeheer die hij heeft opgedaan in diverse managementfuncties bij zijn vorige werkgevers. Wim behaalde een doctoraal in bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Daarna volgde hij een opleiding tot beleggingsanalist (RBA) en maakte hij enkele jaren deel uit van de examencommissie van de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA).

Relevante nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Lion Real Estate Investments, Amsterdam
 • Lid klantenraad Kempen 
 • Lid raad van toezicht PWRI

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.