Nieuws

Wat ontvangt u de komende periode van uw pensioenfonds?

U heeft de afgelopen periode verschillende brieven van ons ontvangen. Dit betrof onder andere de informatie rondom het traject ‘Wij werken aan uw pensioen’. U ontvangt ook de komende periode informatie van Pensioenfonds ING. We zetten graag voor u op een rij wat u van ons kan verwachten.

Augustus – september 2020

Brief met overzicht van uw pensioenbedragen
U ontvangt in de komende weken een belangrijke brief met daarin een individueel overzicht van uw pensioenbedragen. Bewaar deze brief goed.

In de brief ziet u de bedragen op basis van het sinds 1 januari 2020 geldende Pensioenreglement Pensioenfonds ING 2020. U ziet in het overzicht de bedragen van vóór en na deze wijziging. Hiermee ronden we de aanpassingen onder de naam ‘Wij werken aan uw pensioen’ af.
Belangrijk voor u om te weten is dat bij de overgang naar het nieuwe reglement de waarde van uw pensioen gelijk is gebleven. Heeft u vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen over ‘Wij werken aan uw pensioen’ op onze website. U kunt ook contact opnemen met het Pensioenloket opnemen via telefoon, e-mail, chat of schriftelijk.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Basispensioenregeling 68
Valt u onder de Basispensioenregeling 68?
U ontvangt dan in september uw jaarlijkse UPO. De getoonde bedragen op uw UPO komen overeen met de bedragen die u terugvindt in de hierboven genoemde brief met overzicht van uw pensioenbedragen.

Valt u onder de Basispensioenregeling 65?
U ontvangt dan later dit jaar uw UPO, dat kunt u hieronder lezen.

Oktober 2020

Mijn Pensioenplan
In de loop van oktober staat een nieuwe pensioenplanner voor u klaar, met de naam Mijn Pensioenplan. Mijn Pensioenplan is één van de resultaten van ‘Wij werken aan uw pensioen’.
In Mijn Pensioenplan kunt u scenario’s voor uw pensioen maken met de verschillende pensioenkeuzes die het nieuwe reglement u biedt. In Mijn Pensioenplan zijn uw pensioengegevens opgenomen die u heeft ontvangen in de hiervoor genoemde brief met overzicht van uw pensioenbedragen.

Gaat u met pensioen?
Dan kunt u in Mijn Pensioenplan de ingang van uw pensioen vervolgens direct en eenvoudig online aanvragen. Heeft u hulp nodig? Geen probleem, ons Pensioenloket kan met u meekijken en u helpen.

November 2020

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Basispensioenregeling 65
Valt u onder de Basispensioenregeling 65?
Dan ontvangt u uw jaarlijkse UPO in de periode van oktober tot en met december.
De getoonde bedragen op uw UPO komen overeen met de bedragen die u terugvindt in de hierboven genoemde brief met het overzicht van uw pensioenbedragen die u in de periode augustus – september van ons ontvangt.

December 2020 

Informatie over besluitvorming eventuele toeslagverlening (indexatie)
Eind mei bent u geïnformeerd over het uitstel van besluiten over de voorwaardelijke toeslagverlening (indexatie) op basis van cao-loonsverhogingen bij NN Group en ING Bank naar december 2020. Dit betekent dat u in december 2020 informatie ontvangt over de dan genomen besluiten over de eventuele toeslagverlening.

In december 2020 informeren wij ook degenen op wie de eventuele toeslagverlening (indexatie) op basis van de (afgeleide) prijsindex per 1 januari 2021 van toepassing is. Alle besluiten over de eventuele toeslagverlening vinden op hetzelfde moment in december 2020 plaats.

Overige communicatie

Ten slotte ontvangt u van ons ook reguliere periodieke communicatie. Denk daarbij aan de maandelijkse Dekkingsgraadberichten met daarin uitleg over de meest actuele dekkingsgraad, de Digitale nieuwsbrieven en de Kwartaalberichten. U vindt ze op onze website of via e-mail als u geabonneerd bent. In de Digitale nieuwsbrief (voor abonnees) en het Kwartaalbericht verzamelen we voor u het belangrijkste pensioennieuws. Ontvangt u de meest actuele berichten graag per mail? Meldt u zich dan hier aan. In laatste kwartaal ligt ook het nieuwe magazine - boordevol achtergrond informatie over uw pensioen - bij u op de mat.

Op de hoogte blijven?

Wij houden u op de hoogte via de website. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met het Pensioenloket opnemen via telefoon, e-mail, chat of schriftelijk. Als u uw klantnummer bij de hand heeft, kunnen wij u sneller van dienst zijn. Wij helpen u graag.


U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.