Nieuws

Marktwaardedekkingsgraad in augustus gestegen naar 121,4% (+2,0%-punt)

Actuele dekkingsgraad

  • De marktwaardedekkingsgraad is met 2,0%-punt gestegen naar 121,4%. Deze dekkingsgraad geeft het beste beeld van de financiële ontwikkeling van Pensioenfonds ING in de afgelopen maand.

Gemiddelde dekkingsgraden

  • De DNB-beleidsdekkingsgraad kwam eind augustus uit op 127,1%. Dat is 0,3%-punt lager dan vorige maand en ruim boven de wettelijk vereiste dekkingsgraad van 110,3%.
  • De gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden is gedaald tot 93,8%.

Marktwaardedekkingsgraad

DNB-beleidsdekkingsgraad

Gemiddelde reële dekkingsgraad

121,4%

127,1%

93,8%

▲2,0%

▼0,3%

▼0,2%

Wij begrijpen dat de verschillende dekkingsgraden vragen bij u kunnen oproepen. Voor meer informatie verwijzen we u daarom graag naar de uitleg over de dekkingsgraad van het Fonds.

Verloop dekkingsgraden

Beweeg de muis over de grafiek voor meer informatie

Ontwikkelingen in de afgelopen maand

In de afgelopen maand is de waarde van de beleggingen van Pensioenfonds ING gedaald. De rente is ten opzichte van de vorige maand gestegen waardoor de verplichtingen zijn gedaald. Omdat de verplichtingen harder zijn gedaald dan de waarde van de beleggingen, is de marktwaardedekkingsgraad gestegen.

Toeslagverlening is afhankelijk van onze financiële situatie. Pensioenfonds ING is uiteraard niet ongevoelig voor de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het coronavirus en toekomstige ontwikkelingen zijn ongewis. Daarom heeft het Algemeen Bestuur de besluiten over toeslagverlening (indexatie) uitgesteld naar december 2020. Het gaat om de besluiten over toeslagen op basis van (en gelijktijdig aan) de cao-loonsverhogingen bij NN Group en ING Bank, respectievelijk per 1 juli en 1 september dit jaar. Het besluit over de toeslagverlening op basis van de afgeleide prijsindex per 1 januari 2021 vindt ook in december plaats, samen met de besluiten over de loonindex.

Wij houden u op de hoogte, onder meer via onze maandelijkse dekkingsgraadberichten en de website.

Waarde beleggingen

  • Met vastgoed en op de obligatieportefeuille werd een negatief rendement behaald. Met private equity en op de aandelenportefeuille werd een positief rendement behaald. Per saldo kwam het totale rendement over de maand augustus uit op -1,4%.
  • De totale waarde van de beleggingen daalde met € 0,5 miljard tot € 30,3 miljard.

Waarde pensioenverplichtingen

  • In augustus is de rente gestegen waardoor de pensioenverplichtingen zijn gedaald. De totale waarde van de pensioenverplichtingen waarop de DNB-beleidsdekkingsgraad wordt berekend is met € 0,6 miljard gedaald tot €23,7 miljard (-2,4%).

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.