'Pensioen is niet iets om risico mee te lopen'

Thema: Duurzaamheid Geplaatst op: 10 februari 2020

Deelnemers stellen het op prijs als Pensioenfonds ING de pensioenen kan verhogen. Daar is rendement voor nodig. Maar op meer dan dát rendement hoeven volgens recent onderzoek de beleggingsambities niet te koersen.

Het waren zinvolle discussies, eind april in Studio Zoost in Amsterdam. In vier groepen spraken 35 deelnemers van verschillende leeftijden onder leiding van een onderzoeker over hun pensioen, over het beleggingsbeleid van het Fonds en over de risico’s die ze met hun pensioen willen lopen. Het Bestuur laat een dergelijk onderzoek periodiek doen om de risicobereidheid van deelnemers mee te kunnen wegen in zijn beleggingsbeleid. Zo blijft het beleggingsbeleid passen bij de wensen van de deelnemers.

‘Wat ik heb ingelegd, verwacht ik gewoon terug!’

Het verschil tussen jongeren en ouderen werd duidelijk in de gesprekken. Jongeren besteden niet veel aandacht aan pensioen, omdat het nog wel zal veranderen voordat ze het zullen krijgen. Ook AOW zien zij als een onzekere factor. ‘Ik zal zelf maatregelen moeten nemen, om te voorkomen dat ik tot mijn tachtigste moet werken.’

Ouderen reageren bijna emotioneel bij de gedachte dat het pensioen in gevaar zou kunnen zijn. ‘Ik werk bijna veertig jaar. Wat ik heb ingelegd, verwacht ik gewoon terug.’ Dat is een mooi haakje om te polsen hoeveel men denkt terug te krijgen aan pensioen. De verbazing is groot als de deelnemers horen dat zij meer terugkrijgen dan dat ze hebben ingelegd, door middel van de collectieve beleggingen van het Fonds.

Een zo waardevast mogelijk pensioen staat voorop

Vrijwel iedereen is er bijzonder over te spreken dat Pensioenfonds ING de afgelopen jaren de pensioenen steeds heeft kunnen verhogen. Ze weten dat dit niet vanzelfsprekend is en dat er veel pensioenfondsen zijn die dit niet hebben kunnen doen. En zo komt het gesprek op het beleggingsbeleid: moet dat gericht zijn op een zo hoog mogelijk rendement, met bijbehorende grote risico’s? Of juist niet?

Alle deelnemers aan de discussies snappen dat er rendement, en dus beleggingsopbrengsten nodig zijn om toeslag te kunnen verlenen. Voor indexatie is nu eenmaal geld nodig. Nadrukkelijk kiezen ze óók voor zekerheid: ‘stabiliteit van ons Fonds is heel belangrijk!’ En zo blijkt dat er geen animo is om extra risico te nemen om de pensioenen nog eens extra te kunnen verhogen, bovenop de indexatie.

‘Op een fatsoenlijke manier beleggen’

Als vanzelf geven deelnemers aan dat ze het belangrijk vinden dat Pensioenfonds ING maatschappelijk verantwoord belegt. Ze veronderstellen dat dit ook gebeurt. Hoe dit zou moeten, daarover lopen de meningen sterk uiteen. Een mooi pensioen met een negatieve impact op mens en milieu heeft in elk geval niet de voorkeur. Men wil dat het Fonds ‘op een fatsoenlijke manier belegt.’ Wél is er voorkeur voor pragmatische keuzes hierin, rekening houdend met het rendement dat nodig is. ‘We hoeven niet het braafste jongetje van de klas te zijn.’ Al met al zien de deelnemers de huidige beleggingsmix (met 12% aandelen) prima zitten. Ze zien het als prettig behoudend en vertrouwenwekkend.

Meer informatie

Op onze website leest u meer over het beleggingsbeleid van Pensioenfonds ING.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.