Beleggen in munitie- en fossiele energie industrie?

Thema: Duurzaamheid Geplaatst op: 17 augustus 2021

Rob Roes (66) vraagt: ‘Wanneer trekt Pensioenfonds ING zicht terug uit beleggingen in de munitie- en fossiele energie industrie?’

‘Vanwege de klimaatcrisis vlieg ik minder en koop bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmtepomp. Ik vind het een naar idee dat mijn pensioengeld de fossiele energie industrie wel ondersteunt. En de munitie-industrie heeft belang bij het gebruik van wapens. Aan dat doel wil ik via mijn pensioengeld niet bijdragen.’

Investment Manager Guido Vessaz reageert: 

‘We sluiten veel bedrijven uit die actief zijn in de munitie-industrie of in de fossiele energie.’
Vorig jaar is besloten om bedrijven uit te sluiten als de bedrijfsvoering ook maar voor een deel bestaat uit de winning en het verbruik van fossiele brandstoffen. Het gaat dan over kolenwinning en -verbranding. Bedrijven als Shell die met olie en aardgas werken, werken aan de energietransitie die nodig is. Zolang wij vinden dat ze daar voldoende mee bezig zijn, sluiten we ze niet uit.

Bedrijven die zich bezig houden met olie- en gasboring in poolgebieden worden wel uitgesloten zodra ook maar een deel van hun omzet (5%) hieruit voortkomt. Dit geldt ook voor bedrijven die zich bezig houden met thermische koolwinning of oliewinning uit teerzanden.

Geen beleggingen in controversiële wapens

Het Fonds beschouwt antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische wapens, biologische wapens, wapens met verarmd uranium en kernwapens al vele jaren als controversiële wapens. Hierin belegt het Fonds dus niet. We sluiten bedrijven uit die producten maken die niet voldoen aan wereldwijde verdragen of die vallen onder de wettelijke verboden op controversiële wapens. We beleggen wel in bedrijven die andere wapens of munitie produceren.

Waarin beleggen wij niet?

Deze bedrijven zijn uitgesloten door Pensioenfonds ING.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.