‘Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik er niet meer ben?’

Thema: Verandering Geplaatst op: 13 juli 2021

Je hoort weleens dat mensen een lijstje maken met zaken die geregeld moeten worden als ze er niet meer zijn. Waar ligt het testament, wat zijn de inloggegevens van de bank, welke verzekeringspolissen zijn er… Moet het pensioen ook op dat lijstje? Wat gebeurt daar eigenlijk mee na een overlijden?

‘Moet ik zelf iets regelen?’

Woont u in Nederland als u overlijdt, dan hoeft er niet direct iets te gebeuren. Het overlijden wordt bij de gemeente waar u woont gemeld en de gemeente geeft het aan ons door. Wij zetten uw pensioen automatisch stop en informeren uw nabestaanden erover in een brief.

Woont u in het buitenland als u overlijdt, dan geven uw nabestaanden het overlijden aan ons door. Ze kunnen dat doen door een e-mail te sturen naar pensioenloket@pensioenfondsing.nl, met daarbij:

  • een kopie van uw identiteitsbewijs;
  • een kopie van de overlijdensakte.

Vervolgens zetten we uw pensioen stop en sturen we uw nabestaanden er een brief over.

‘Wat krijgt mijn partner dan? En moet daar iets voor gebeuren?’

Ontvangt u nu ouderdomspensioen van Pensioenfonds ING, dan kan uw partner recht hebben op een levenslang partnerpensioen van ons fonds. Maar alleen als u vóór uw pensionering bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of uw partner bij ons hebt aangemeld. Verder heeft uw partner dan recht op een eenmalige overlijdensuitkering, óók als het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de aanmelding pas van na uw pensioendatum is.

Zodra wij weten van het overlijden krijgt uw partner een brief van ons. Dat gaat automatisch. Hierin staat hoe hoog het partnerpensioen en de overlijdensuitkering zijn. We vragen uw partner zijn of haar bankrekeningnummer door te geven, zodat wij het pensioen kunnen uitbetalen. We starten de betalingen zo snel mogelijk. Maar mocht het niet direct lukken om op de brief te reageren, dan is dat niet erg. Uw partner krijgt het pensioen dan later alsnog.

‘Moet er nog aangifte gedaan worden voor de belasting?’

Zeker. Van Pensioenfonds ING krijgen uw nabestaanden hiervoor nog een laatste jaaropgave. Automatisch, binnen twee maanden na het overlijden. Daarop staat wat er in het jaar van het overlijden nog aan pensioen aan u is uitbetaald en wat daar aan loonheffing en premies op is ingehouden.

‘Hoe vindt u mijn nabestaanden?’

We sturen altijd een brief naar uw adres, direct na het moment van overlijden. De brief wordt gericht aan uw partner of aan degene die uw zaken afhandelt. Als dat handiger is, kan er vervolgens een correspondentieadres doorgegeven worden om bijvoorbeeld de jaaropgave nog op te ontvangen.

 

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.