Koekjes, zeep en uw pensioen

Thema: Duurzaamheid Geplaatst op: 14 september 2021

Wat hebben koekjes en zeep met uw pensioen te maken? Er zit palmolie in en dat is een winstgevend, maar ook controversieel product. Vanwege het goede rendement zijn bedrijven die werken met palmolie aantrekkelijk voor beleggers. Maar passen die beleggingen wel in ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)? Hoe pakken we dat aan?

Pensioenfonds ING belegt met uw pensioengeld. Het rendement is natuurlijk belangrijk én we kijken naar de gevolgen voor mens en milieu. We zijn kritisch op producten waarvan je misschien niet meteen zou denken dat er iets mis mee is, zoals palmolie.

Maar weinig producten zijn zo winstgevend als palmolie

Er is veel vraag naar palmolie. Dit heeft geleid tot onverantwoorde teeltpraktijken met negatieve gevolgen voor de mensenrechten en voor het milieu. De productie van palmolie ligt daarom internationaal onder een vergrootglas. Beleggen in palmolie die niet duurzaam is geproduceerd vormt een mogelijke inbreuk op de principes van de UN Global Compact.

Sinds 2004 bevordert de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) de productie en het gebruik van duurzame palmolie. De RSPO stelt hiervoor wereldwijde normen op. Pensioenfonds ING wil alleen investeren in palmolie-producerende bedrijven die voldoen aan deze normen, of daarin voldoende stappen maken. Vanaf 31 december 2021 sluiten we bedrijven uit als hun plantages niet tenminste voor 50% RSPO-gecertificeerd zijn. Zo dragen we met onze beleggingen bij aan een duurzamere palmolie-industrie.

De palmolie-industrie heeft al langer onze aandacht

Het Bestuur vindt de palmolie-industrie een belangrijk thema. Pensioenfonds ING pakt dit samen met Robeco, onze partner voor het MVB-beleid, op. Namens het Fonds is Robeco met vertegenwoordigers van verschillende ondernemingen het gesprek aangegaan: ‘engagement’ heet dat. Dat gaat van specialist tot topmanagement. Robeco overlegt meerdere keren per jaar met deze bedrijven om te horen of zij voldoende actie nemen. Per slot moeten ze eind dit jaar voor tenminste 50% RSPO gecertificeerde palmolie produceren of verhandelen om te voorkomen dat Pensioenfonds ING stopt met beleggen in hun bedrijf.

Pensioenfonds ING geeft zo een signaal

De directe invloed is beperkt, maar de effecten van die dialogen zien we bijvoorbeeld wel al langzaam terug bij andere trajecten zoals de verbetering van het klimaat. Voor de palmolie-industrie zijn we nog ver van huis. 100% duurzaam zijn de plantages voorlopig niet. En een bedrijf dat in palmolie handelt, koopt de palmolie in bulk in, net als koffie en suiker. Waar komt het dan precies vandaan en is het duurzaam geproduceerd? Dat is lastig na te gaan.

Als de gesprekken niet helpen, kan de belegger proberen om verbetering te forceren, door het onderwerp te agenderen voor de aandeelhoudersvergadering van dat bedrijf. Dan mag het bedrijf aan de aandeelhouders uitleggen hoe belangrijk ze duurzaamheid vinden. Dat is een extra middel om bedrijven te bewegen om iets te doen. En dat kan wel eens leiden tot alsnog een toezegging. Zo kun je als pensioenfonds een bedrijf toch in beweging krijgen.

Lees meer informatie over ons MVB-beleid. Of bekijk het overzicht van de ondernemingen die wij inmiddels hebben uitgesloten.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.