Uw pensioenvermogen belegd langs de thema’s die u belangrijk vindt

Thema: Duurzaamheid Geplaatst op: 21 augustus 2023

Pensioenfonds ING heeft recentelijk het duurzaamheidsverslag 2022 gepubliceerd, waarin inzicht wordt gegeven in de wijze waarop er duurzaam en verantwoord wordt belegd. Want, een belegd vermogen van 26 miljard euro geeft verantwoordelijkheid.

Een waardevast pensioen staat voorop. Daarnaast hebben we de ambitie om de beleggingen te verduurzamen met extra aandacht op de thema’s die u van belang acht. Uit het deelnemersonderzoek kwam naar voor dat u de thema’s mensenrechten, klimaat en milieu, anti-corruptie, gezondheid en arbeidsomstandigheden van groot belang vindt.  

Wij zien mogelijkheden om de beleggingen te verduurzamen waarbij financiële doelstellingen en duurzaamheidsdoelstelling elkaar niet bijten. We benaderen duurzaam beleggen vanuit verschillende invalshoeken. Voorkomen van negatieve impact, duurzaamheidsrisico’s en kansen te integreren in het beleggingsproces, en waar mogelijk positieve impact creëren. De sociale thema’s worden voornamelijk benaderd vanuit het voorkomen van negatieve impact. Het thema klimaat en milieu biedt daarnaast ook tal van beleggingsmogelijkheden om positieve impact te creëren.

Bij Pensioenfonds ING hanteren we minimale gedragsnormen en waarden voor deze thema’s. Wanneer er potentieel controversiële zaken naar voren komen tijdens de screening, wordt er per thema bekeken wat de beste aanpak is. Naast overtredingen van (gedrags)normen en standaarden, worden ook producten die schade toebrengen aan onze gezondheid uitgesloten.

Wilt u meer lezen over hoe we bij Pensioenfonds ING werken om een  bijdrage te leveren aan een duurzame economie en samenleving? Bezoekt u dan het online duurzaamheidsverslag 2022. Hiermee geven we u inzicht in de wijze waarop we duurzaam en verantwoord beleggen in de praktijk brengen én in de resultaten die we er inmiddels mee hebben behaald.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.