Nieuws

Alle pensioenen verhoogd

We zijn blij u te kunnen laten weten dat alle pensioenen worden verhoogd. U krijgt hierover in januari 2021 persoonlijk bericht.

Volgt uw pensioen de (afgeleide) prijsindex?

Uw pensioen wordt per 1 januari 2021 verhoogd met 1,12%. Dit is gelijk aan de ‘Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid' over de periode oktober 2019 - oktober 2020.

Volgt uw pensioen de loonontwikkeling van NN Group of van ING Bank?

Uw pensioen wordt verhoogd met 3%. Dit is gelijk aan de cao-loonsverhoging bij NN Group respectievelijk bij ING Bank. De verhoging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 (NN Group) of vanaf 1 september 2020 (ING Bank).

Welke verhoging geldt voor uw pensioen?
Op uw Uniform Pensioenoverzicht onder het kopje ‘Hoe zeker is uw pensioen?’ ziet u welke verhoging geldt voor uw pensioen. U vindt uw pensioenoverzicht in Mijn Pensioen.

Een verhoging van uw pensioen is voorwaardelijk. Een eerder toegekende verhoging geeft niet vanzelfsprekend recht op een verhoging van uw pensioen in de toekomst. In het pensioenreglement vindt u de voorwaarden.


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.