Nieuws

Check uw Uniform Pensioenoverzicht

Bent u nog niet met pensioen? Dan kunt u nu uw Uniform Pensioenoverzicht bekijken op Mijn Pensioen

Wat is het UPO?

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft een overzicht van het pensioen dat u bij Pensioenfonds ING (het Fonds) heeft opgebouwd en welk pensioen u van het Fonds kunt verwachten. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen ontvangen wanneer u komt te overlijden.

Wat is er anders dit jaar?

Alle pensioenfondsen gebruiken in Nederland één model. Zo kunt u het pensioen van verschillende pensioenfondsen goed met elkaar vergelijken. Op uw UPO ziet u vanaf dit jaar drie nieuwe bedragen. Die geven een globale inschatting hoe hoog uw pensioen kan uitvallen als de economische situatie gelijk blijft, of als het langere tijd mee- of tegenzit. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Waar moet u op letten?

Uw UPO is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari 2020 bij Pensioenfonds ING bekend waren. Om een juist beeld te krijgen van uw pensioen is het belangrijk dat u uw UPO goed leest en de gegevens controleert.

Totaaloverzicht van uw pensioen

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u uw totale pensioen zien bij al uw pensioenfondsen of verzekeraars, inclusief uw AOW.

Bent u digitaal bereikbaar?

Pensioenfonds ING publiceert jaarlijks uw UPO in Mijn Pensioen. Als wij uw e-mailadres hebben, ontvangt u daarvan een bericht per e-mail. U kunt uw e-mailadres doorgeven via Mijn Pensioen. Heeft u gekozen voor communicatie per post? Dan wordt u hier eens in de vijf jaar per post op geattendeerd.

Vragen?

Lees de toelichting op het UPO en de veelgestelde vragen. Hebt u andere een vraag? Dan kunt u contact met het Pensioenloket opnemen. Onze medewerkers helpen u graag.

Relevante links


U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.