Nieuws

DNB-beleidsdekkingsgraad eind oktober 126,4% (-0,3%-punt)
  • De DNB-beleidsdekkingsgraad kwam eind oktober uit op 126,4%. Dat is 0,3%-punt lager dan vorige maand en ruim boven de wettelijk vereiste dekkingsgraad van 111,9%.
  • De gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden is gedaald tot 93,5%.

DNB-beleidsdekkingsgraad

Gemiddelde reële dekkingsgraad

126,4%

93,5%

▼0,3%

▼0,1%

Wij begrijpen dat de verschillende dekkingsgraden vragen bij u kunnen oproepen. Voor meer informatie verwijzen we u daarom graag naar de uitleg over de dekkingsgraad van het Fonds.

Geen marktwaardedekkingsgraad

Vanaf deze maand communiceren wij niet maandelijks meer over de marktwaardedekkingsgraad. Zo hopen wij onze communicatie duidelijker te maken. Voor toeslagverlening zijn de beleidsdekkingsgraad (wettelijk kader) en de gemiddelde reële dekkingsgraad van belang. Vandaar dat wij hier de focus op leggen.

Verloop dekkingsgraden

Beweeg de muis over de grafiek voor meer informatie

Ontwikkelingen in de afgelopen maand

In de afgelopen maand is de waarde van de beleggingen van Pensioenfonds ING gestegen. Als gevolg van met name nieuwe sterftecijfers zijn de verplichtingen gedaald.
Wij houden u op de hoogte, onder meer via onze maandelijkse dekkingsgraadberichten en de website.

Waarde beleggingen

  • Met aandelen werd een negatief rendement behaald. Met de matching portefeuille, vastgoed en private equity werd een positief rendement behaald. Per saldo kwam het totale rendement over de maand oktober uit op +1,0%.
  • De totale waarde van de beleggingen is gestegen met € 0,3 miljard tot € 30,9 miljard.

Waarde pensioenverplichtingen

  • In oktober zijn er nieuwe sterftecijfers doorgevoerd. Deze hebben geleid tot een verlaging van de pensioenverplichtingen. De totale waarde van de pensioenverplichtingen waarop de DNB beleidsdekkingsgraad wordt berekend, is met € 0,3 miljard gedaald tot €23,9 miljard (-1,24%).

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.