Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 2022

8 april t/m 24 april 2022

De verkiezingen van het nieuwe Verantwoordingsorgaan zijn op 24 april 2022 beëindigd. Dank u wel voor uw stem! De uitslag van de verkiezingen wordt medio mei 2022 via onze website gecommuniceerd.

Het Bestuur van Pensioenfonds ING legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO). In het VO behartigen uw (oud-)collega’s ook uw belangen. Door te stemmen bepaalt u mee wie u vertegenwoordigt in het VO.

Het pensioen is van ons allemaal en voor ons allemaal. Nu of in de toekomst is uw pensioen een belangrijk deel van uw maandelijkse inkomen. 

Het VO oordeelt of het Bestuur goed gehandeld heeft, of genomen besluiten passen binnen het beleid en of alle belangen hierin zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. Het VO geeft verder een oordeel over het beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst.

Het VO adviseert over bijvoorbeeld het communicatiebeleid, de vorm en de inrichting van het intern toezicht en het beloningsbeleid. Het VO kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

Het oordeel van het VO staat elk jaar in het jaarverslag van Pensioenfonds ING.

Zo zijn de 10 zetels verdeeld

 

Deze verdeling is gebaseerd op de verhouding tussen het aantal deelnemers die nog bij ING of NN in dienst zijn aan de ene kant en het aantal pensioengerechtigden en gewezen deelnemers (uit dienst) samen aan de andere kant.

Tijdlijn

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.