Bent u ons nieuwe lid van het Verantwoordingsorgaan?

In het voorjaar van 2022 vinden de verkiezingen plaats voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO) per 1 juli 2022. Het VO oordeelt over het beleid en de uitvoering daarvan en het Algemeen Bestuur van het Fonds legt daarover verantwoording af aan het VO. Het VO heeft ook adviesrecht over bijvoorbeeld het communicatiebeleid en de vorm en inrichting van het intern toezicht.

Verdiept u zich graag in pensioen? Vindt u het boeiend om met verschillende mensen te schakelen? En zet u zich graag actief in voor uw (oud-)collega’s?

U kunt zich via het aanmeldformulier op deze pagina kandidaat stellen voor de verkiezingen voor het nieuwe VO per 1 juli 2022. Dat kan tot en met 31 december 2021.

Als VO-lid weegt u de belangen van deelnemers zorgvuldig af. U hebt affiniteit met pensioen, cijfermatig inzicht, u bent onafhankelijk en besluitvaardig en u kunt overweg met juridische documenten. U besteedt 12 tot maximaal 24 dagen per jaar aan uw taken. Voor VO-leden in dienst van ING of NN wordt deze tijd door de werkgever beschikbaar gesteld.

Wat krijgt u er zelf voor terug?

U leert te werken in een bestuurlijke omgeving. Het pensioenfonds biedt u daarnaast gelegenheid om de vereiste opleiding te volgen (geschiktheidsniveau A Handreiking pensioenfondsbestuur) en aanvullende opleidingen op deelgebieden (geschiktheidsniveau B). U bouwt een groot netwerk op van onder meer VO-leden, pensioenfondsbestuurders en medewerkers van het Bestuursbureau.

U kunt zich nu alvast aanmelden als geïnteresseerd kandidaat-lid. Wij zullen alle geïnteresseerden uitnodigen voor een webinar dat is gepland op woensdag 3 november, 10-11 uur. Daarin hoort u meer over het werk van het VO. Ook kunnen huidige VO-leden uw mogelijke vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over hoeveel tijd zij besteden aan het VO en wat de werkzaamheden van het VO exact inhouden.

Het nieuwe VO zal bestaan uit:

  • Twee zetels voor deelnemers in dienst (één zetel ING Bank en één zetel NN Group);
  • Zes zetels namens de pensioengerechtigden, waaronder max. twee zetels voor deelnemers uit dienst, maar nog niet met pensioen. (Minimaal één zetel ex-ING Bank en minimaal één zetel ex-NN Group);
  • Twee leden namens de werkgevers (ING Bank en NN Group; niet verkiesbaar).

Lees verder over het VO

N.B. Voor het Verantwoordingsorgaan van ING CDC Pensioenfonds vinden verkiezingen plaats van 13 september tot 11 oktober 2021. Deze verkiezingen staan los van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan bij Pensioenfonds ING.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.