Nieuws

Marktwaardedekkingsgraad in april iets omhoog; andere dekkingsgraden gedaald
  • De DNB-beleidsdekkingsgraad kwam eind april uit op 130,1%. Dat is 1,3%-punt lager dan vorige maand en ruim boven de wettelijk vereiste dekkingsgraad van 110,3%.
  • De marktwaardedekkingsgraad is met 0,3%-punt gestegen naar 115,2%. Deze dekkingsgraad geeft het beste beeld van de financiële ontwikkeling van het Fonds in de afgelopen maand.
  • De gemiddelde reële dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden is gedaald tot 95,7%.

DNB-beleidsdekkingsgraad

Marktwaardedekkingsgraad

Gemiddelde reële dekkingsgraad

130,1%

115,2%

95,7%

▼1,3%

▲0,3%

▼0,4%

Wij begrijpen dat de verschillende dekkingsgraden vragen bij u kunnen oproepen. Voor meer informatie verwijzen we u daarom graag naar de uitleg over de dekkingsgraad van het Fonds.

Verloop dekkingsgraden

Beweeg de muis over de grafiek voor meer informatie

Ontwikkelingen in de afgelopen maand

De ontwikkelingen op de financiële markten in de afgelopen maand hebben geleid tot een lichte stijging van de marktwaardedekkingsgraad. De DNB-beleidsdekkingsgraad en de gemiddelde reële dekkingsgraad daalden. De waarde van de beleggingen is gestegen. Door de gedaalde rente zijn ook de pensioenverplichtingen gestegen, maar minder hard dan de waarde van de beleggingen.

De extreem lage rente en de instabiliteit en beweeglijkheid op de financiële markten als gevolg van het coronavirus hebben hun weerslag op de financiële situatie van pensioenfondsen. Wij zijn uiteraard niet ongevoelig voor de ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen zijn ongewis. Toeslagverlening is afhankelijk van onze financiële situatie en kan daarom onder druk komen te staan. Wij houden u op de hoogte, onder meer via onze maandelijkse dekkingsgraadberichten en de website.

Waarde beleggingen

  • Met obligaties, aandelen, vastgoed en private equity werd een positief rendement behaald. Per saldo kwam het totale rendement over de maand april uit op 4,5%.
  • De totale waarde van de beleggingen steeg met € 1,2 miljard tot € 29,8 miljard.

Waarde pensioenverplichtingen

  • In april daalde de rente. Hierdoor stegen de pensioenverplichtingen. In totaal stegen de verplichtingen in de afgelopen maand met 4,4%-punt.

U chat met:

Chat offline

We zijn momenteel offline. U kunt hieronder een bericht voor ons achterlaten.

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.