Kwartaalblog Q1 2022

Geplaatst op: 02 mei 2022

De oorlog in Oekraïne heeft me bezig gehouden de afgelopen periode. In de eerste plaats het leed van de vele slachtoffers. Maar ook de impact die deze oorlog heeft op de financiële markten. Gelukkig zijn voor Pensioenfonds ING de gevolgen beperkt gebleven. In het artikel ‘Wat betekent de oorlog in Oekraïne voor uw pensioen?’ leest u hier meer over. Belangrijk om te melden vind ik dat Pensioenfonds ING geen directe beleggingen heeft in Rusland en Belarus. Wij hebben in 2021 al de beslissing genomen om niet te beleggen in deze landen, omdat zij niet voldoen aan onze normen. Begin 2022 hebben we onze belangen in deze landen verkocht.

Het klimaatakkoord van Parijs was een van de onderwerpen die tijdens de eerste klankbordsessie met deelnemers over maatschappelijk verantwoord beleggen aan bod kwamen. Interessant om met deelnemers in gesprek te gaan over dit onderwerp! Wilt u ook meepraten in een van de volgende sessies over dit onderwerp? Meld u zich dan hier aan.

En wellicht vindt u eind deze maand een uitnodiging voor het onderzoek over maatschappelijk verantwoord beleggen in uw mailbox. U bent van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen. Wilt u meer lezen over Pensioenfonds ING en maatschappelijk verantwoord beleggen? Bekijkt u dan eens ons beleid of lees een van de artikelen over dit onderwerp.

De vragen die we van deelnemers ontvangen gaan de laatste tijd steeds vaker over de waarde van het pensioen. Niet zo gek als je bedenkt dat de inflatie zo hoog is. Daarom ging collega Henk Bruins (actuaris en balansmanager) in gesprek met pensioengerechtigde Claas van Veldhoven over dit onderwerp in ons magazine Antwoorden. U leest het artikel ook op onze website.

In het overzicht van de kwartaalcijfers ziet u dat in het eerste kwartaal de DNB-beleidsdekkingsgraad 4% gestegen is. De belangrijkste oorzaak hiervan is de stijgende rente. Hierdoor hoefde er minder geld gereserveerd te worden voor de pensioentoezeggingen.

De gemiddelde reële dekkingsgraad nam echter 0,3% af. Hoewel ook deze dekkingsgraad profiteerde van de gestegen rente in het kwartaal, werd deze stijging tenietgedaan door de gelijktijdig gestegen inflatie. Bij de reële dekkingsgraad wordt namelijk, boven op de reservering voor de huidige pensioenen, óók gereserveerd voor verwachte toekomstige indexaties. Die reservering liep op door de stijgende inflatieverwachtingen.

In het afgelopen kwartaal vonden verder de verkiezingen van het Verantwoordingsorgaan plaats. De uitslag wordt binnenkort bekend gemaakt. Ik ben blij met de opkomst van meer dan 16%! Houd u de website in de gaten voor de uitslag?

Peter van Meel
Uitvoerend Bestuurder
petervanmeel@pfing.nl

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.