Wat als mijn situatie verandert?

Einde relatie

Gaat u uit elkaar? Dat heeft gevolgen voor uw pensioen. Dit ligt vast in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiden.

Woonde u samen en was uw partner aangemeld en geregistreerd bij Pensioenfonds ING?

 • Uw ex-partner houdt recht op bijzonder partnerpensioen dat tijdens uw samenwonen is opgebouwd. Wij geven uw ex-partner door hoe hoog dit is. Het bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd na uw overlijden.
 • Uw ouderdomspensioen blijft van u; u hoeft het niet te delen met uw ex-partner.

Hoe geef ik dat door?

Als u niet meer samenwoont met uw partner, geeft u ons dat digitaal door via Mijn Pensioen of met het formulier ‘Ontbinding partnerschap bij samenleven'

Was u getrouwd of had u uw partnerschap geregistreerd?

 • Uw ex-partner houdt recht op bijzonder partnerpensioen dat tijdens uw samenwonen is opgebouwd. Wij geven uw ex-partner door hoe hoog dit is. Het bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd na uw overlijden.
 • Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het pensioen dat u tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Na uw scheiding ontvangt uw ex-partner zijn of haar deel. Overlijdt uw ex-partner? Dan ontvangt u uw hele ouderdomspensioen weer.

Let op
U bent ervoor verantwoordelijk dat het ouderdomspensioen aan uw ex-partner wordt uitbetaald. U hebt twee mogelijkheden:

 1. Pensioenfonds ING betaalt uw ex-partner zijn of haar deel rechtstreeks. Dit regelt u digitaal via Mijn Pensioen binnen twee jaar nadat uw relatie beëindigd is.
 2. U betaalt uw ex-partner zelf zijn of haar deel. Uw ex-partner is dan hiervoor van u afhankelijk en voor u kan dit fiscale gevolgen hebben. Het pensioen dat u aan uw ex-partner betaalt kunt u aftrekken van de belastingen. Maar dat kan (sinds 2020) niet meer tegen het hoogste fiscale tarief.

Bent u akkoord met deze wettelijke verdeling?

Of regelen u en uw ex-partner de verdeling van het pensioen zelf? En wilt u het pensioen straks zelf elke maand aan uw ex-partner betalen? Dan hoeft u niets aan ons door te geven.

U kunt ook andere afspraken maken:

Hoe geef ik dat door?

Als u in Nederland gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, hoeft u ons dat niet door te geven. De gemeente geeft het ons door. Gaat u in het buitenland scheiden? Geef ons dat dan wel door. Uw buitenlandse gemeente doet dat niet.

Wanneer informeert Pensioenfonds ING u?

 • Na de beëindiging van uw relatie ontvangen u en uw ex-partner van Pensioenfonds ING:
  informatie over de verdeling van uw ouderdomspensioen;
 • een formulier waarmee u en uw ex-partner een verdeling van het ouderdomspensioen afspreken die afwijkt van de wettelijke norm; u kunt dit ook regelen via Mijn Pensioen;
 • een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

U verdeelt het ouderdomspensioen anders 

In overleg met uw ex-partner zijn dit de mogelijkheden:

 • een ander verdelingspercentage: kiest u samen hiervoor, dan krijgt niet ieder de helft van het ouderdomspensioen, maar de één bijvoorbeeld 65% en de ander 35%.
 • een andere verdelingsperiode: u maakt dan de periode waarover het ouderdomspensioen wordt verdeeld langer of korter. Voor een langere periode wordt wel gekozen als er eerst enige tijd is samengewoond om daarna te trouwen of het partnerschap te registreren.

Hoe regel ik dat?

 • U legt dit vast in de huwelijkse / partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant.
 • U geeft ons uw keuze door via Mijn Pensioen. U doet dat binnen twee jaar na het einde van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Krijgen wij de afspraken later, dan is het fonds er niet aan gebonden. Ook is uw ex-partner dan van u afhankelijk voor uitbetaling.

Let op
Zowel u als uw ex-partner moeten akkoord zijn.

Let op
Pensioen verdelen kan niet altijd. Is het pensioen na verdeling voor één van beiden lager dan € 592,51 bruto per jaar (2024), dan kan het pensioen niet verdeeld worden.

U kiest voor conversie van het ouderdomspensioen

In overleg met uw ex-partner kunt u kiezen voor conversie van het pensioen. Dit is wat er dan gebeurt:

 • De pensioenen waar uw ex-partner recht op heeft, worden samengenomen. Het gaat om bijzonder partnerpensioen en om een deel van het ouderdomspensioen.
 • Dit geheel wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor uw ex-partner.
 • Na de conversie hebben u en uw ex-partner ieder een eigen ouderdomspensioen.
  U en uw ex-partner hebben vervolgens wat betreft pensioen niets meer met elkaar te maken. U bent een deel van uw ouderdomspensioen wel definitief kwijt. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u dat deel niet weer terug.

Hoe regel ik dat?

 • U legt dit vast in de huwelijkse / partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant.
 • U geeft ons uw keuze door via Mijn Pensioen of met het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen'. U doet dat binnen twee jaar na het einde van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Krijgen wij de afspraken later, dan is het fonds er niet aan gebonden. Ook is uw ex-partner dan van u afhankelijk voor uitbetaling.

Let op
Zowel de handtekening van uzelf als die van uw ex-partner zijn nodig. 

Uw ex-partner ziet af van het bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner ontvangt dan geen pensioen van ons als u komt te overlijden. Mensen doen dit wel in de volgende situaties:

 • Als de ex-partner zelf een goed inkomen heeft.
 • Als de ex-partner andere inkomsten heeft die verlaagd worden door het bijzonder partnerpensioen. Denk daarbij aan uitkering of toeslagen.

Hoe regelen we dat?

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, regelt u dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. U en uw ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen. Van u beiden is ook een kopie van het legitimatiebewijs nodig. Om misbruik door derden te voorkomen, kunt u op de kopie schrijven waarvoor u de kopie instuurt.

Als uw ex-partner geen handtekening zet, gaat ons Fonds uit van de datum waarop één van beiden op het gezamenlijke adres is uitgeschreven bij de gemeente. Neem in dat geval contact op met ons Pensioenloket.

Wanneer is het definitief?

Er is pas definitief afgezien van het bijzonder partnerpensioen als Pensioenfonds ING hiermee akkoord is gegaan. U krijgt beiden een bevestiging hiervan.

Pensioen níet verdelen

Het kan zijn dat u bent overeengekomen dat deze wet niet van toepassing is en dat u dus uw pensioen niet hoeft te verdelen. 

Hoe regelen we dat?

U kunt dat op twee momenten regelen:

 • Aan het begin van uw relatie: in uw huwelijkse / partnerschapsvoorwaarden (voordat u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan).
 • Aan het einde van uw relatie: achteraf in het echtscheidingsconvenant.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.