Soorten pensioen

AOW-Overbrugging

Ging u met pensioen voordat uw AOW-uitkering inging? U kon er toen voor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te gebruiken als AOW-overbrugging. Zo kon u geheel of gedeeltelijk het gemis aan een AOW-uitkering compenseren. Nu u met pensioen bent, kunt u hier niet meer voor kiezen.

Hebt u gekozen voor AOW-overbrugging?

U krijgt de AOW-overbrugging tijdelijk bij uw ouderdomspensioen. De AOW-overbrugging stopt als uw AOW ingaat.

Bij uw pensionering hebt u aangegeven hoeveel AOW-overbrugging u wilde. Dat kunt u niet meer veranderen. De AOW-overbrugging is maximaal het bedrag van tweemaal de AOW-uitkering voor gehuwden, vermeerderd met de vakantietoeslag, voor zover dat kan volgens de fiscale wet- en regelgeving.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.