Wat is pensioen?

Pensioen is de verzamelnaam voor het inkomen dat u krijgt, nu u met pensioen bent. Uw inkomen kan bestaan uit:

  • Een AOW-uitkeringAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Die kunt u beschouwen als een basisinkomen. De hoogte hiervan hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Heeft u in het buitenland gewoond dan kan er een korting plaatsvinden op uw AOW. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW namens de overheid uit.. Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Die kunt u beschouwen als een basisinkomen. De hoogte hiervan hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hebt u in het buitenland gewoond dan kan er een korting plaatsvinden op uw AOW. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW namens de overheid uit.
  • Pensioen dat u hebt opgebouwd via uw werkgever(s)
  • Extra inkomensvoorzieningen die u zelf regelt

Op deze website gaat het voornamelijk over het pensioen dat u krijgt van Pensioenfonds ING.

AOW-uitkering

Zodra u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u een AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet), het basispensioen van de overheid.

WIA en Anw

Ook bij arbeidsongeschiktheid of overlijden kunnen u of uw partner recht hebben op een uitkering van de overheid. Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u een WIA-uitkeringAfkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Als u overlijdt, dan kan uw partner recht hebben op een Anw-uitkeringAfkorting voor Algemene nabestaandenwet. Dit is een uitkering die uw partner mogelijk ontvangt van de overheid als u komt te overlijden.  (Algemene Nabestaandenwet).

Voor zowel de AOW, Anw als WIA gelden voorwaarden. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank of het UWV kunt u nagaan of en wanneer u in aanmerking komt voor deze uitkeringen.

Pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds ING

Het pensioen dat u nu elke maand van ons ontvangt, is in het verleden opgebouwd bij Pensioenfonds ING. U hebt dat zelf opgebouwd, of uw partner heeft dat opgebouwd; dat hangt af van uw situatie.

Extra inkomensvoorzieningen

Naast uw AOW-uitkering en werkgeverspensioen, hebt u misschien aanvullende inkomensvoorzieningen getroffen. Bijvoorbeeld door te beleggen, of door een aanvullende verzekering af te sluiten zoals een koopsompolis of een lijfrenteverzekering. U kunt deze extra inkomsten gebruiken om uw AOW-uitkering en pensioen aan te vullen. U regelt dit zelf.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Pensioenfonds ING informeert u regelmatig over uw pensioen. Ook kunt u uw gegevens online bekijken, wanneer het u uitkomt, via Mijn Pensioen. Dit is uw persoonlijke pensioenomgeving, waar u kunt zien hoeveel pensioen u bij Pensioenfonds ING hebt opgebouwd. Ook kunt u een aantal zaken meteen regelen.

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen? Meldt u dan aan voor onze online nieuwsservice.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.