Keuzemogelijkheden

Eerder met pensioen

Onze pensioenregeling kent 2 pensioenrichtleeftijden, namelijk 65 jaar en 68 jaar. Welke leeftijd voor u geldt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Iedereen kan zijn ouderdomspensioen eerder laten ingaan. Dat kan op zijn vroegst vanaf de eerste van de maand waarin u 55 jaar wordt.

Als u eerder met pensioen gaat, ontvangt u minder ouderdomspensioen per maand. U maakt dan namelijk een langere periode gebruik van uw opgebouwde pensioen.

U mag uw ouderdomspensioen vervroegen en (blijven) werken naast uw (deeltijd)pensioen. Laat u echter uw ouderdomspensioen meer dan 10 jaar vóór uw AOW-leeftijd ingaan dan gelden er extra fiscale voorwaarden. Er is dan een verklaring nodig dat u op uw pensioendatum geen betaald werk meer verricht en dat u niet de intentie heeft om later weer betaald werk te gaan doen. Dat geldt voor werk in loondienst én als zelfstandige.
NB
Ontvangt u nu arbeidsongeschiktheidspensioen van Pensioenfonds ING? U ontvangt het arbeidsongeschiktheidspensioen uiterlijk totdat u 68 jaar wordt. Laat u uw ouderdomspensioen eerder ingaan, dan stopt het arbeidsongeschiktheidspensioen ook eerder.

Hoe hoog wordt uw pensioen bij deze keuze?

Uw pensioen van Pensioenfonds ING ziet u in Mijn Pensioenplan. Wilt u inzicht in uw totale inkomen na pensionering? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe regelt u dit?

Wilt u eerder met pensioen? U regelt dit eenvoudig online via Mijn Pensioenplan. Hier dient u uw pensioenplan en uw betaalgegevens in. Dat kan vanaf zes maanden tot twee maanden vóór de ingangsdatum die u kiest.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.