Wat als mijn situatie verandert?

Met pensioen

Bijna 65 of 68? U krijgt automatisch bericht

Uw pensioen van Pensioenfonds ING kent óf pensioenleeftijd 65 jaar óf 68 jaar. Welke leeftijd voor u geldt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt uw pensioen eerder of later laten ingaan, tussen 55 en 71 jaar.
Een half jaar voordat u 65 of 68 jaar wordt, krijgt u automatisch bericht van ons. Wij geven u dan alle informatie die u nodig hebt om uw pensioen aan te vragen. Dat doet u eenvoudig en veilig online via Mijn Pensioenplan. In Mijn Pensioenplan ziet u hoeveel pensioen u van Pensioenfonds ING kunt verwachten.

Wilt u uw pensioen aanpassen aan uw persoonlijke situatie?

Misschien wilt u eerder of juist later met pensioen. Of u wilt eerst een hoger pensioen en daarna een lager. In Mijn Pensioenplan ziet u precies wat er mogelijk is en wat uw keuzes betekenen voor het bedrag dat u krijgt.  

Lees hier meer over uw keuzes.

Mijn Pensioenplan: kijk, vergelijk, beslis

Met Mijn Pensioenplan maakt u eenvoudig en op ieder gewenst moment uw persoonlijke plannen voor uw pensioen van Pensioenfonds ING. U vergelijkt uw plannen en uiteindelijk beslist u wat u wilt. U dient uw pensioenplan samen met uw betaalgegevens online bij ons in. Vanaf zes maanden tot en met de maand vóór de ingangsdatum die u kiest kunt u uw pensioenplan indienen via Mijn Pensioenplan.

Bekijk in de animatie hoe Anna haar pensioen aanvraagt met Mijn Pensioenplan.

Pensioen en toeslagverlening

Als u met pensioen gaat, verandert uw deelnemerstatus. U wordt pensioengerechtigde. Afhankelijk van uw situatie kan dat van invloed zijn op de toeslagmaatstaf die op u van toepassing is (loonindex ING/NN of afgeleide prijsindex). In de regel is de toeslagmaatstaf voor pensioengerechtigden en deelnemers die al uit dienst zijn van ING/NN de afgeleide prijsindex. Deelnemers die nog in dienst zijn van ING/NN volgen de loonindex. Houd er bij de ingangsdatum van uw pensioen rekening mee dat bij toeslagverlening uw indexatie (toeslagmaatstaf) wordt bepaald op basis van uw deelnemerstatus (in/uit dienst ING/NN of met pensioen) in de maand voorafgaand aan de indexatie.

Hoe gaat het verder?

Dient u online een pensioenplan in? Dan hoort u uiterlijk één maand voordat uw pensioen ingaat het bedrag dat u kunt verwachten. Gaat u eerder of later met pensioen, dan wordt uw pensioenbedrag opnieuw berekend met onder andere de actuele levensverwachting en de actuele rente. Deze gegevens zijn verwerkt tot factoren die u terug vindt in het tabellenboek op onze documentenpagina.

Kees vraagt zich af waarom zijn pensioenbedrag veranderd is. Bekijk de animatie.

Wilt u inzicht in uw totale inkomen na pensionering?

Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Waar hebben partners en kinderen recht op?

Uw partner en kinderen kunnen recht hebben op pensioen na uw overlijden.
Voor de partner geldt deze informatie.
Voor de kinderen gelden deze voorwaarden.

Wilt u in contact blijven met oud-collega’s?

Word dan lid van de Vereniging oud-medewerkers ING of van de Vereniging oud-medewerkers NN. U kunt deelnemen aan bijeenkomsten en excursies en u ontvangt u vier keer per jaar het ledenmagazine. Als lid krijgt u onder meer korting op zorgverzekeringen.

Beide verenigingen komen op voor de belangen van oud-medewerkers en pensioengerechtigden. De verenigingen zijn gesprekspartner van Pensioenfonds ING.

Meer informatie

kijk op: vo-ing.nl of vo-nn.nl.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.