Wat als mijn situatie verandert?

Uit dienst

Verandert u van baan?

 • Werkt u bij ING Bank of bij NN Group en gaat u uit dienst? Lees dan de informatie op deze pagina.
 • Werkt u ergens anders en gaat u daar uit dienst? Vraag dan informatie bij het pensioenfonds of de verzekeraar van uw huidige werkgever.

Hoe hoog is uw pensioen bij Pensioenfonds ING?

Kijk hiervoor op Mijn Pensioen of www.mijnpensioenoverzicht.nl, of op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks ontvangt.

Wat gebeurt er met uw pensioen bij Pensioenfonds ING?

Is uw pensioen bij Pensioenfonds ING hoger dan € 592,51 (2024) bruto per jaar?

Dit zijn uw mogelijkheden:

 • U kunt uw pensioen overdragen aan een nieuw pensioenfonds of een verzekeraar.
  • U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht.  
  • Waardeoverdracht kan alleen als de DNB-beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds ING én van uw eventuele nieuwe pensioenfonds hoger zijn dan 100%.
 • U kunt uw pensioen bij Pensioenfonds ING laten staan. Hiervoor hoeft u niets te doen. Wij beheren uw pensioen en keren het vanaf uw pensioendatum maandelijks aan u uit.

Is uw pensioen bij Pensioenfonds ING lager dan € 592,51 (2024) bruto per jaar?

Dan mag Pensioenfonds ING uw pensioen automatisch overdragen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Hiervoor hoeft u niets te doen. We checken de komende vijf jaar bij Mijnpensioenoverzicht.nl of u elders pensioen opbouwt.

 • Zo ja: uw pensioen wordt overgedragen en u wordt daarover geïnformeerd.
 • Zo nee: Pensioenfonds ING kan uw pensioen in één keer aan u uitbetalen. Dit heet afkoop. Wij nemen daarover contact met u op.
  • Zowel u als uw nabestaanden hebben na afkoop geen pensioen meer bij Pensioenfonds ING.
  • Ontvangt u een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst? Door de afkoopsom stijgt uw jaarinkomen en kan een uitkering of een toeslag verlaagd worden. Meer informatie krijgt u bij UWV, SVB of Belastingdienst. Pensioenfonds ING heeft deze informatie niet. 

Als uw pensioen bij Pensioenfonds ING blijft staan

Nu u uit dienst gaat, kunt u ervoor kiezen om het partnerpensioen te verhogen met een deel van uw ouderdomspensioen:

 • U houdt zelf minder ouderdomspensioen over.
 • Het partnerpensioen mag wettelijk niet hoger worden dan 70% van uw ouderdomspensioen. Hierbij telt naast het partnerpensioen voor uw huidige partner ook het partnerpensioen voor eventuele ex-partner(s) mee.

Zo regelt u dat:

 • Binnen zes maanden na uw uitdiensttreding. Neem contact op met het Pensioenloket.
 • Eenmalig! U kunt uw keuze later niet meer wijzigen.

De toeslag op uw pensioen verandert

Gaat u uit dienst bij ING Bank of bij NN Group en blijft uw pensioen van Pensioenfonds ING bij ons staan, dan verandert de verhoging op uw pensioen. Dit heet ook wel toeslagverlening of indexatie.

 • Zolang u in dienst bent van ING Bank of van NN Group volgt de toeslag (verhoging) de CAO-loonstijging van ING Bank of NN Group.
 • Bent u daar niet meer in dienst, dan volgt de toeslag op uw pensioen de prijsstijging (afgeleide prijsindexDe prijsontwikkeling van consumentengoederen en diensten, gecorrigeerd voor overheidsinvloeden zoals een BTW-stijging. De afgeleide CPI is bij Pensioenfonds ING de toeslagmaatstaf voor (voorwaardelijke) toeslagverlening van de meeste oud-medewerkers (gewezen deelnemers en pensioengerechtigden). Hierbij wordt gekeken naar de prijsontwikkeling over de periode oktober voorgaand jaar - oktober huidig jaar.).

Toeslagverlening is altijd voorwaardelijk, omdat deze afhankelijk is van de financiële positie van Pensioenfonds ING. Meer informatie over uw toeslagverlening.

Elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Er staat elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht voor u klaar in Mijn Pensioen. Hebt u gekozen voor digitale communicatie, dan krijgt u hierover een e-mail. Heeft u gekozen voor communicatie per post, dan sturen wij u eens per 5 jaar het overzicht toe. 

Pas uw e-mailadres aan

Hebben wij uw privé e-mailadres? Zo blijft u voor ons digitaal bereikbaar, ook als u van baan verandert. Uw past uw e-mailadres eenvoudig aan via Mijn Pensioen. Log in en ga naar ‘E-mailadres wijzigen’

Wilt u in contact blijven met oud-collega’s?

Word dan lid van de Vereniging oud-medewerkers ING of van de Vereniging oud-medewerkers NN. U kunt deelnemen aan bijeenkomsten en excursies en u ontvangt u vier keer per jaar het ledenmagazine. Als lid krijgt u onder meer korting op zorgverzekeringen.

Beide verenigingen komen op voor de belangen van oud-medewerkers en pensioengerechtigden. De verenigingen zijn gesprekspartner van Pensioenfonds ING.

Meer informatie

kijk op: vo-ing.nl of vo-nn.nl.

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.