Soorten pensioen

Wezenpensioen

Als u komt te overlijden, dan kan er wezenpensioen zijn voor uw kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen:

  • uw kind krijgt een wezenpensioen totdat hij of zij 21 jaar wordt.
  • uw kind kan daarna, uiterlijk tot hij of zij 27 wordt ook nog wezenpensioen krijgen, in deze situaties:
    • uw kind studeert nog
    • uw kind heeft de zorg voor het ouderlijk huishouden*
    • uw kind is arbeidsongeschikt

Voor meer informatie verwijzen u naar ‘Pensioenreglement Pensioenfonds ING’.

* Daarvan is sprake als een kind dermate veel tijd aan de zorg voor een hulpbehoevende ouder besteedt, dat het kind niet of nauwelijks in staat is om in eigen inkomen te voorzien.

Let op
Pleegkinderen hebben alleen recht op een wezenpensioen als u ze hebt aangemeld en als zij vervolgens geregistreerd zijn bij Pensioenfonds ING.

 

U chat met:

Chat offline

Tijdens werkdagen kunt u met ons chatten tussen 8.30 en 17:00

Chat

Welkom bij onze chat

1 medewerker online >

Uw waardering is verstuurd Het gesprek is beëindigd Uw bericht kon niet verstuurd worden, probeer de pagina opnieuw te laden.